Prijevoz stvari

 • aktivna legitimacija osiguratelja prema brodaru - 225
 • forma ugovora o vezu - 251
 • hipoteka na brodu - 253, 255
 • isprava «bez zapreke» - 226
 • iznosi do kojih brodar može ograničiti svoju odgovornost - 246
 • koncesije - 249
 • mjerodavno pravo za ograničenje odgovornosti brodara - 245
 • naknada za prekostojnice - 260
 • oblik ugovora o popravku broda - 222
 • odgovornost brodara unutrašnje plovidbe za štetu - 231
 • odgovornost brodara - uobičajeni rastur tereta - 228
 • odgovornost brodara za oštećenje ambalaže - 230
 • odgovornost brodara za oštećenje tereta - 229
 • odgovornost brodara za sposobnost broda za plovidbu - 223
 • odgovornost brodara za štetu zbog oštećenja, manjka ili gubitka prtljage - 261
 • odgovornost brodara za štetu zbog ozljede ili smrti člana posade broda - 219
 • odgovornost brodara za štetu zbog smrti člana posade broda - 218
 • odgovornost brodara za štetu zbog tjelesne ozljede ili smrti člana posade broda - 252
 • odgovornost krcatelja za pravilno slaganje tereta - 224
 • odgovornost prijevoznika u cestovnom prometu - slučajevi posebnih opasnosti - 277
 • odgovornost prijevoznika u cestovnom prometu za štetu nastalu zbog lošeg stanja ambalaže - 276
 • odgovornost za štetu nastalu prilikom manevra isplovljenja - 237
 • odgovornost za štetu nastalu uslijed sudara brodova (čamaca) - 236, 238
 • određenost protesta (prigovora) - 227
 • ograničenje odgovornosti pomorskog brodara - 232
 • oslobađanje broda od zaustavljanja ili čuvanja - 273
 • osnivanje fonda ograničene odgovornosti brodara - 221
 • osnivanje fonda ograničene odgovornosti brodara - pravo na žalbu - 258
 • ovršna isprava - 266
 • plovni putovi - 250
 • pomorsko dobro - 247, 248
 • postupak ovrhe i osiguranja na brodu - 265
 • pravo spašavatelja broda na pravičnu naknadu - 239
 • pravo vlasništva - 254
 • privremena mjera predaje broda - 269
 • privremena mjera - prigovor treće osobe - 240
 • privremena mjera zabrane raspolaganja brodom - 242
 • privremena mjera zaustavljanja broda - 241, 243, 244, 270, 271, 272, 274
 • prijevoz stvari cestom - međunarodni - naknada za prijevoz - 278, 279
 • prijevoz stvari cestom - međunarodni - odgovornost prijevoznika za oštećenje robe - 280
 • prijevoz stvari cestom - međunarodni - zastara tražbine - 281, 282
 • prijevoz stvari željeznicom - aktivna legitimacija prema prijevozniku (željeznica) - 285
 • prijevoz stvari željeznicom - međunarodni - obustava zastare prema željeznici - 286
 • prijevoz stvari željeznicom - međunarodni - zastarni rok - 290
 • prijevoz stvari željeznicom - odgovornost više prijevoznika (željeznica) - 284
 • prijevoz stvari željeznicom - prigovor - 283
 • prijevoz stvari željeznicom - smetnje pri prijevozu - 287
 • prijevoz stvari željeznicom - zastara potraživanja prema željeznici - obustava zastare podnošenjem reklamacije - 286
 • prijevoz stvari željeznicom - zastarni rok - 289
 • primjena mjerodavnog prava - 275
 • privilegiji na brodu - 256
 • razdioba kupovnine - 268, 267
 • stvarna nadležnost - pojam plovidbenog spora - 264
 • ugovor o gradnji broda - 258
 • ugovor o pomorskoj agenciji - 262
 • ugovor o pomorskom osiguranju - 235, 263
 • ugovor o zakupu čamca - 234
 • upis broda u upisnik brodova - 220, 255
 • vozarina - 233

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr