Stečajni postupak

 • ispitivanje gospodarsko-financijskog stanja dužnika - 748, 752
 • izlučna prava - pravo na vraćanje stvari - 762 , 763
 • kongruentno namirenje - 777, 778, 779
 • mjere osiguranja - 745, 746, 747
 • naknadne prijave - 790, 791
 • namjerno oštećenje - 781, 782, 784
 • nastavljanje parnica - 797
 • obustava stečajnog postupka - 754
 • obustava stečajnog postupka zbog nedostatnosti mase - 756
 • osporene tražbine - 793, 794, 795, 796
 • ostale obveze stečajne mase - 759, 760, 765, 766, 767
 • otvaranje stečajnog postupka - 749, 750, 751, 753
 • ovlasti skupštine vjerovnika - 733
 • pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika - 775, 776, 786
 • pojam stečajnog vjerovnika - 759
 • pokretanje stečajnog postupka - 736, 739
 • prava solidarnih dužnika i jamaca - 761
 • pravne radnje bez naknade - 783
 • pravne radnje kojima se vjerovnici izravno oštećuju - 780
 • pravo glasa - 755
 • predujmljivanje troškova prethodnog postupka - 742, 743
 • prethodni postupak - 752
 • prethodni postupak i odluke koje se donose u prethodnom postupku - 744
 • prijedlog za otvaranje stečajnog postupka - 734, 735, 737, 738, 740, 741
 • primjena odredaba Zakona o parničnom postupku - 721, 722, 723, 724
 • privremeni stečajni upravitelj - 749
 • razrješenje članova odbora vjerovnika - 731
 • razrješenje stečajnog upravitelja - 727, 728, 729, 730
 • rješenje o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka - 757
 • slučajevi u kojima se otvoren stečajni postupak neprovodi - 758
 • stečajni razlozi - 720
 • stečajni sudac - 726
 • tijek ispitnog ročišta - 789
 • tražbine stečajnih vjerovnika - 768
 • tražbine viših isplatnih redova - 760
 • troškovi stečajnog postupka - otpremnina - 764
 • ukidanje odluke skupštine - 732
 • unovčenje stečajne mase - 787
 • višak pri završnoj diobi - 798, 799
 • vrijeme poduzimanja pravne radnje - 785
 • zabrana ovrhe i osiguranja - 769, 770, 771, 772
 • zabrana ovrhe radi ostvarenja tražbine prema stečajnoj masi - 773
 • zadržavanje prava na prijeboj - 774
 • žalba protiv rješenja - 725
 • ispitivanje gospodarsko-financijskog stanja dužnika - 748, 752
 • izlučna prava - pravo na vraćanje stvari - 762 , 763
 • kongruentno namirenje - 777, 778, 779
 • mjere osiguranja - 745, 746, 747
 • naknadne prijave - 790, 791
 • namjerno oštećenje - 781, 782, 784
 • nastavljanje parnica - 797
 • obustava stečajnog postupka - 754
 • obustava stečajnog postupka zbog nedostatnosti mase - 756
 • osporene tražbine - 793, 794, 795, 796
 • ostale obveze stečajne mase - 759, 760, 765, 766, 767
 • otvaranje stečajnog postupka - 749, 750, 751, 753
 • ovlasti skupštine vjerovnika - 733
 • pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika - 775 , 776, 786
 • pojam stečajnog vjerovnika - 759
 • pokretanje stečajnog postupka - 736, 739
 • prava solidarnih dužnika i jamaca - 761
 • pravne radnje bez naknade - 783
 • pravne radnje kojima se vjerovnici izravno oštećuju - 780
 • pravo glasa - 755
 • predujmljivanje troškova prethodnog postupka - 742, 743
 • prethodni postupak - 752
 • prethodni postupak i odluke koje se donose u prethodnom postupku - 744
 • prijedlog za otvaranje stečajnog postupka - 734, 735, 737, 738, 740, 741
 • primjena odredaba Zakona o parničnom postupku - 721, 722, 723, 724
 • privremeni stečajni upravitelj - 749
 • razrješenje članova odbora vjerovnika - 731
 • razrješenje stečajnog upravitelja - 727, 728, 729, 730
 • rješenje o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka - 757
 • slučajevi u kojima se otvoren stečajni postupak neprovodi - 758
 • stečajni razlozi - 720
 • stečajni sudac - 726
 • tijek ispitnog ročišta - 789
 • tražbine stečajnih vjerovnika - 768
 • tražbine viših isplatnih redova - 760
 • troškovi stečajnog postupka - otpremnina - 764
 • ukidanje odluke skupštine - 732
 • unovčenje stečajne mase - 787
 • višak pri završnoj diobi - 798, 799
 • vrijeme poduzimanja pravne radnje - 785
 • zabrana ovrhe i osiguranja - 769, 770, 771, 772
 • zabrana ovrhe radi ostvarenja tražbine prema stečajnoj masi - 773
 • zadržavanje prava na prijeboj - 774
 • žalba protiv rješenja - 725

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr