Željeznički prijevoz

 • brisanje neosnovanog upisa iz sudskog registra po službenoj dužnosti - 448
 • brisanje upisa po službenoj dužnosti - 449
 • distinktivnost tvrtke ili naziva subjekta upisa - 440
 • dopuštenost prijave - 427
 • dopuštenost prijave za upis u sudski registar - 432, 439
 • dopuštenost prijave za upis u sudski registar veterinarske ambulante - 436
 • dužna pozornost i odgovornost članova uprave - 334, 335
 • dužnosti uprave u slučaju gubitka, prezaduženja ili nesposobnosti za plaćanje - 333
 • granice utjecaja - 415
 • imenovanje od strane suda - 331
 • imenovanje članova uprave - 387, 388, 389, 390
 • imenovanje i opoziv članova uprave - 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 320, 330
 • isključenje prava glasa - 355
 • ispitivanje pretpostavki za upis - 431, 433, 434, 435
 • ispitivanje prijave - 305 , 379
 • istupanje člana iz društva - 383
 • istupanje i isključenje člana iz društva - 384, 385
 • likvidacija društva - 414
 • likvidatori - 412, 413
 • način i rok za sazivanje skupštine društva - 401
 • način povećanja temeljnog kapitala - 409
 • nadležnost skupštine društva s ograničenom odgovornošću - 399
 • nastavljanje društva - 377
 • nespojivost članstva u upravi i u nadzornom odboru društva - 337
 • ništavost izbora članova nadzornog odbora - 372
 • ništavost odluka glavne skupštine - 367
 • ništavost odluka skupštine - 403
 • objava dnevnog reda - 347
 • odgovornost članova trgovačkog društva - proboj pravne osobnosti - 291, 292, 293, 294, 295
 • odgovornost za obveze - 418
 • odgovornost za obveze poduzeća koje je prestalo postojati podjelom - 417
 • odgovornost za obveze poduzeća koje je prestalo postojati uslijed statusne promjene - 419
 • odgovornost za obveze u slučaju statusne promjene poduzeća - 416
 • odlučivanje na skupštini - 402
 • odluke drugostupanjskog suda - 445
 • odobreni temeljni kapital - uvjeti za izdavanje dionica - 361
 • ograničenje ovlasti za zastupanje - 396, 397
 • ograničenje ovlasti za zastupanje i vođenje poslova - 321
 • opoziv člana nadzornog odbora - 336
 • opoziv članova uprave - 391, 392
 • ovlaštenja po prokuri - 303
 • ovlaštenje zamjenika članova uprave u društvu s ograničenom odgovornošću - 398
 • ovlaštenje za pobijanje - 373, 374, 375
 • pobijanje odluka skupštine - 408
 • podaci koji se upisuju u registar - 425, 426
 • podjela dobiti - 308
 • pojam društva sa ograničenog odgovornošću - 378
 • pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala - 364
 • povećanje kapitala u stvarima i pravima - 357
 • povećanje kapitala ulozima u stvarima i pravima - 358, 359
 • prava posebnih revizora - kazne registarskog suda - 356
 • pravni interes za žalbu protiv rješenja za upis u sudski registar - 444
 • pravo dioniočara da budu obaviješteni - 351
 • pravo glasa - 352, 353, 354
 • pravo na žalbu - 443
 • pravovremenost prijave o usklađivanju s odredbama Zakona o trgovačkim društvima - 421
 • prestanak na temelju presude suda - 411
 • prijava za upis izmjene društvenog ugovora u trgovački registar - 410
 • prijava za upis povećanja kapitala u trgovački registar - 360
 • prijedlozi dioničara - 348
 • prijedlozi dioničara za izbore i imenovanja - 349
 • prijenos dijela poslovnog udjela - 382
 • prijenos dionica koje glase na ime - 312, 313, 314, 315, 316, 317
 • prijenos poslovnog udjela uz suglasnost društva - 381
 • privremena mjera - 406
 • razlog za brisanje upisa u sudski registar - 446
 • redovno smanjenje temeljnog kapitala - 363
 • regres zbog neisplate mjenice - 452
 • sastav uprave - 319
 • sazivanje glavne skupštine - 338, 339, 340
 • sazivanje glavne skupštine na zahtjev manjine - 341, 342, 343, 344, 345, 346
 • sazivanje skupštine društva s ograničenom odgovornošću - 400
 • sklapanje ugovora sa samim sobom - 304
 • smanjenje temeljnog kapitala - 362
 • smanjenje temeljnog kapitala povlačenjem dionica - 365, 366
 • stjecanje vlastitih dionica - 318
 • sudska nadležnost - 302
 • trasant - 453
 • trasat - 454
 • tužba na utvrđenje ništavosti upisa - 450
 • tužba na utvrđenje ništavosti - 368, 369, 370, 371, 404, 405, 406, 407
 • tužba za pobijanje - 371, 376
 • učinak istupanja člana iz društva - 386
 • učinak upisa u knjigu poslovnih udjela - 380
 • ukidanje trgovačkog društva - 420
 • unos temeljnog uloga u stvarima - 428
 • upis brisanja i promjene podataka po službenoj dužnosti - 447
 • upis predmeta poslovanja u trgovački registar - 301, 442
 • upis preoblikovanja javnog poduzeća u društvo s ograničenom odgovornošću - 422
 • upis promjene visine osnovnog uloga osnivača - 429
 • upis u knjigu dionica - 309, 310, 311
 • upis u registar u slučaju ulaganja nekretnina - 430
 • upis u sudski registar - 437
 • upis u sudski registar - pitanje dopuštenosti prijedloga za ponavljanje postupka - 424
 • upotreba dobiti - 307
 • urednost prijave za upis izmjene društvenog ugovora - 438
 • imenovanje i opoziv članova uprave - 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 320, 330
 • isključenje prava glasa - 355
 • ispitivanje pretpostavki za upis - 431, 433, 434, 435
 • ispitivanje prijave - 305, 379
 • istupanje člana iz društva - 383
 • istupanje i isključenje člana iz društva - 384, 385
 • likvidacija društva - 414
 • likvidatori - 412, 413
 • način i rok za sazivanje skupštine društva - 401
 • način povećanja temeljnog kapitala - 409
 • nadležnost skupštine društva s ograničenom odgovornošću - 399
 • nastavljanje društva - 377
 • nespojivost članstva u upravi i u nadzornom odboru društva - 337
 • ništavost izbora članova nadzornog odbora - 372
 • ništavost odluka glavne skupštine - 367
 • ništavost odluka skupštine - 403
 • objava dnevnog reda - 347
 • odgovornost članova trgovačkog društva - proboj pravne osobnosti - 291, 292, 293, 294, 295
 • odgovornost za obveze - 418
 • odgovornost za obveze poduzeća koje je prestalo postojati podjelom - 417
 • odgovornost za obveze poduzeća koje je prestalo postojati uslijed statusne promjene - 419
 • odgovornost za obveze u slučaju statusne promjene poduzeća - 416
 • odlučivanje na skupštini - 402
 • odluke drugostupanjskog suda - 445
 • odobreni temeljni kapital - uvjeti za izdavanje dionica - 361
 • ograničenje ovlasti za zastupanje - 396, 397
 • ograničenje ovlasti za zastupanje i vođenje poslova - 321
 • opoziv člana nadzornog odbora - 336
 • opoziv članova uprave - 391, 392
 • ovlaštenja po prokuri - 303
 • ovlaštenje zamjenika članova uprave u društvu s ograničenom odgovornošću - 398
 • ovlaštenje za pobijanje - 373, 374, 375
 • pobijanje odluka skupštine - 408
 • podaci koji se upisuju u registar - 425, 426
 • podjela dobiti - 308
 • pojam društva sa ograničenog odgovornošću - 378
 • pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala - 364
 • povećanje kapitala u stvarima i pravima - 357
 • povećanje kapitala ulozima u stvarima i pravima - 358, 359
 • prava posebnih revizora - kazne registarskog suda - 356
 • pravni interes za žalbu protiv rješenja za upis u sudski registar - 444
 • pravo dioniočara da budu obaviješteni - 351
 • pravo glasa - 352, 353, 354
 • pravo na žalbu - 443
 • pravovremenost prijave o usklađivanju s odredbama Zakona o trgovačkim društvima - 421
 • prestanak na temelju presude suda - 411
 • prijava za upis izmjene društvenog ugovora u trgovački registar - 410
 • prijava za upis povećanja kapitala u trgovački registar - 360
 • prijedlozi dioničara - 348
 • prijedlozi dioničara za izbore i imenovanja - 349
 • prijenos dijela poslovnog udjela - 382
 • prijenos dionica koje glase na ime - 312, 313, 314, 315, 316, 317
 • prijenos poslovnog udjela uz suglasnost društva - 381
 • privremena mjera - 406
 • razlog za brisanje upisa u sudski registar - 446
 • redovno smanjenje temeljnog kapitala - 363
 • regres zbog neisplate mjenice - 452
 • sastav uprave - 319
 • sazivanje glavne skupštine - 338, 339, 340
 • sazivanje glavne skupštine na zahtjev manjine - 341, 342, 343, 344, 345, 346
 • sazivanje skupštine društva s ograničenom odgovornošću - 400
 • sklapanje ugovora sa samim sobom - 304
 • smanjenje temeljnog kapitala - 362
 • smanjenje temeljnog kapitala povlačenjem dionica - 365, 366
 • stjecanje vlastitih dionica - 318
 • sudska nadležnost - 302
 • trasant - 453
 • trasat - 454
 • tužba na utvrđenje ništavosti upisa - 450
 • tužba na utvrđenje ništavosti - 368, 369, 370, 371, 404, 405, 406, 407
 • tužba za pobijanje - 371, 376
 • učinak istupanja člana iz društva - 386
 • učinak upisa u knjigu poslovnih udjela - 380
 • ukidanje trgovačkog društva - 420
 • unos temeljnog uloga u stvarima - 428
 • upis brisanja i promjene podataka po službenoj dužnosti - 447
 • upis predmeta poslovanja u trgovački registar - 301, 442
 • upis preoblikovanja javnog poduzeća u društvo s ograničenom odgovornošću - 422
 • upis promjene visine osnovnog uloga osnivača - 429
 • upis u knjigu dionica - 309, 310, 311
 • upis u registar u slučaju ulaganja nekretnina - 430
 • upis u sudski registar - 437
 • upis u sudski registar - pitanje dopuštenosti prijedloga za ponavljanje postupka - 424
 • upotreba dobiti - 307
 • urednost prijave za upis izmjene društvenog ugovora - 438
 • urednost prijave za upis u sudski registar - 441
 • usklađivanje s odredbama Zakona o trgovačkim društvima - 423
 • zabrana konkurencije - 332
 • zabrana povrata plaćenog - 306
 • zakoniti imalac mjenice - 451
 • zapisnik - 350
 • zastupanje - 320, 393, 394, 395
 • zaštita prava imatelja ranije prijavljene tvrtke - 298, 300, 301
 • zaštita tvrtke - 296, 297

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr