Željeznički prijevoz

 • brisanje neosnovanog upisa iz sudskog registra po službenoj dužnosti - 448
 • brisanje upisa po službenoj dužnosti - 449
 • distinktivnost tvrtke ili naziva subjekta upisa - 440
 • dopuštenost prijave - 427
 • dopuštenost prijave za upis u sudski registar - 432, 439
 • dopuštenost prijave za upis u sudski registar veterinarske ambulante - 436
 • dužna pozornost i odgovornost članova uprave - 334, 335
 • dužnosti uprave u slučaju gubitka, prezaduženja ili nesposobnosti za plaćanje - 333
 • granice utjecaja - 415
 • imenovanje od strane suda - 331
 • imenovanje članova uprave - 387, 388, 389, 390
 • imenovanje i opoziv članova uprave - 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 320, 330
 • isključenje prava glasa - 355
 • ispitivanje pretpostavki za upis - 431, 433, 434, 435
 • ispitivanje prijave - 305 , 379
 • istupanje člana iz društva - 383
 • istupanje i isključenje člana iz društva - 384, 385
 • likvidacija društva - 414
 • likvidatori - 412, 413
 • način i rok za sazivanje skupštine društva - 401
 • način povećanja temeljnog kapitala - 409
 • nadležnost skupštine društva s ograničenom odgovornošću - 399
 • nastavljanje društva - 377
 • nespojivost članstva u upravi i u nadzornom odboru društva - 337
 • ništavost izbora članova nadzornog odbora - 372
 • ništavost odluka glavne skupštine - 367
 • ništavost odluka skupštine - 403
 • objava dnevnog reda - 347
 • odgovornost članova trgovačkog društva - proboj pravne osobnosti - 291, 292, 293, 294, 295
 • odgovornost za obveze - 418
 • odgovornost za obveze poduzeća koje je prestalo postojati podjelom - 417
 • odgovornost za obveze poduzeća koje je prestalo postojati uslijed statusne promjene - 419
 • odgovornost za obveze u slučaju statusne promjene poduzeća - 416
 • odlučivanje na skupštini - 402
 • odluke drugostupanjskog suda - 445
 • odobreni temeljni kapital - uvjeti za izdavanje dionica - 361
 • ograničenje ovlasti za zastupanje - 396, 397
 • ograničenje ovlasti za zastupanje i vođenje poslova - 321
 • opoziv člana nadzornog odbora - 336
 • opoziv članova uprave - 391, 392
 • ovlaštenja po prokuri - 303
 • ovlaštenje zamjenika članova uprave u društvu s ograničenom odgovornošću - 398
 • ovlaštenje za pobijanje - 373, 374, 375
 • pobijanje odluka skupštine - 408
 • podaci koji se upisuju u registar - 425, 426
 • podjela dobiti - 308
 • pojam društva sa ograničenog odgovornošću - 378
 • pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala - 364
 • povećanje kapitala u stvarima i pravima - 357
 • povećanje kapitala ulozima u stvarima i pravima - 358, 359
 • prava posebnih revizora - kazne registarskog suda - 356
 • pravni interes za žalbu protiv rješenja za upis u sudski registar - 444
 • pravo dioniočara da budu obaviješteni - 351
 • pravo glasa - 352, 353, 354
 • pravo na žalbu - 443
 • pravovremenost prijave o usklađivanju s odredbama Zakona o trgovačkim društvima - 421
 • prestanak na temelju presude suda - 411
 • prijava za upis izmjene društvenog ugovora u trgovački registar - 410
 • prijava za upis povećanja kapitala u trgovački registar - 360
 • prijedlozi dioničara - 348
 • prijedlozi dioničara za izbore i imenovanja - 349
 • prijenos dijela poslovnog udjela - 382
 • prijenos dionica koje glase na ime - 312, 313, 314, 315, 316, 317
 • prijenos poslovnog udjela uz suglasnost društva - 381
 • privremena mjera - 406
 • razlog za brisanje upisa u sudski registar - 446
 • redovno smanjenje temeljnog kapitala - 363
 • regres zbog neisplate mjenice - 452
 • sastav uprave - 319
 • sazivanje glavne skupštine - 338, 339, 340
 • sazivanje glavne skupštine na zahtjev manjine - 341, 342, 343, 344, 345, 346
 • sazivanje skupštine društva s ograničenom odgovornošću - 400
 • sklapanje ugovora sa samim sobom - 304
 • smanjenje temeljnog kapitala - 362
 • smanjenje temeljnog kapitala povlačenjem dionica - 365, 366
 • stjecanje vlastitih dionica - 318
 • sudska nadležnost - 302
 • trasant - 453
 • trasat - 454
 • tužba na utvrđenje ništavosti upisa - 450
 • tužba na utvrđenje ništavosti - 368, 369, 370, 371, 404, 405, 406, 407
 • tužba za pobijanje - 371, 376
 • učinak istupanja člana iz društva - 386
 • učinak upisa u knjigu poslovnih udjela - 380
 • ukidanje trgovačkog društva - 420
 • unos temeljnog uloga u stvarima - 428
 • upis brisanja i promjene podataka po službenoj dužnosti - 447
 • upis predmeta poslovanja u trgovački registar - 301, 442
 • upis preoblikovanja javnog poduzeća u društvo s ograničenom odgovornošću - 422
 • upis promjene visine osnovnog uloga osnivača - 429
 • upis u knjigu dionica - 309, 310, 311
 • upis u registar u slučaju ulaganja nekretnina - 430
 • upis u sudski registar - 437
 • upis u sudski registar - pitanje dopuštenosti prijedloga za ponavljanje postupka - 424
 • upotreba dobiti - 307
 • urednost prijave za upis izmjene društvenog ugovora - 438
 • imenovanje i opoziv članova uprave - 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 320, 330
 • isključenje prava glasa - 355
 • ispitivanje pretpostavki za upis - 431, 433, 434, 435
 • ispitivanje prijave - 305, 379
 • istupanje člana iz društva - 383
 • istupanje i isključenje člana iz društva - 384, 385
 • likvidacija društva - 414
 • likvidatori - 412, 413
 • način i rok za sazivanje skupštine društva - 401
 • način povećanja temeljnog kapitala - 409
 • nadležnost skupštine društva s ograničenom odgovornošću - 399
 • nastavljanje društva - 377
 • nespojivost članstva u upravi i u nadzornom odboru društva - 337
 • ništavost izbora članova nadzornog odbora - 372
 • ništavost odluka glavne skupštine - 367
 • ništavost odluka skupštine - 403
 • objava dnevnog reda - 347
 • odgovornost članova trgovačkog društva - proboj pravne osobnosti - 291, 292, 293, 294, 295
 • odgovornost za obveze - 418
 • odgovornost za obveze poduzeća koje je prestalo postojati podjelom - 417
 • odgovornost za obveze poduzeća koje je prestalo postojati uslijed statusne promjene - 419
 • odgovornost za obveze u slučaju statusne promjene poduzeća - 416
 • odlučivanje na skupštini - 402
 • odluke drugostupanjskog suda - 445
 • odobreni temeljni kapital - uvjeti za izdavanje dionica - 361
 • ograničenje ovlasti za zastupanje - 396, 397
 • ograničenje ovlasti za zastupanje i vođenje poslova - 321
 • opoziv člana nadzornog odbora - 336
 • opoziv članova uprave - 391, 392
 • ovlaštenja po prokuri - 303
 • ovlaštenje zamjenika članova uprave u društvu s ograničenom odgovornošću - 398
 • ovlaštenje za pobijanje - 373, 374, 375
 • pobijanje odluka skupštine - 408
 • podaci koji se upisuju u registar - 425, 426
 • podjela dobiti - 308
 • pojam društva sa ograničenog odgovornošću - 378
 • pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala - 364
 • povećanje kapitala u stvarima i pravima - 357
 • povećanje kapitala ulozima u stvarima i pravima - 358, 359
 • prava posebnih revizora - kazne registarskog suda - 356
 • pravni interes za žalbu protiv rješenja za upis u sudski registar - 444
 • pravo dioniočara da budu obaviješteni - 351
 • pravo glasa - 352, 353, 354
 • pravo na žalbu - 443
 • pravovremenost prijave o usklađivanju s odredbama Zakona o trgovačkim društvima - 421
 • prestanak na temelju presude suda - 411
 • prijava za upis izmjene društvenog ugovora u trgovački registar - 410
 • prijava za upis povećanja kapitala u trgovački registar - 360
 • prijedlozi dioničara - 348
 • prijedlozi dioničara za izbore i imenovanja - 349
 • prijenos dijela poslovnog udjela - 382
 • prijenos dionica koje glase na ime - 312, 313, 314, 315, 316, 317
 • prijenos poslovnog udjela uz suglasnost društva - 381
 • privremena mjera - 406
 • razlog za brisanje upisa u sudski registar - 446
 • redovno smanjenje temeljnog kapitala - 363
 • regres zbog neisplate mjenice - 452
 • sastav uprave - 319
 • sazivanje glavne skupštine - 338, 339, 340
 • sazivanje glavne skupštine na zahtjev manjine - 341, 342, 343, 344, 345, 346
 • sazivanje skupštine društva s ograničenom odgovornošću - 400
 • sklapanje ugovora sa samim sobom - 304
 • smanjenje temeljnog kapitala - 362
 • smanjenje temeljnog kapitala povlačenjem dionica - 365, 366
 • stjecanje vlastitih dionica - 318
 • sudska nadležnost - 302
 • trasant - 453
 • trasat - 454
 • tužba na utvrđenje ništavosti upisa - 450
 • tužba na utvrđenje ništavosti - 368, 369, 370, 371, 404, 405, 406, 407
 • tužba za pobijanje - 371, 376
 • učinak istupanja člana iz društva - 386
 • učinak upisa u knjigu poslovnih udjela - 380
 • ukidanje trgovačkog društva - 420
 • unos temeljnog uloga u stvarima - 428
 • upis brisanja i promjene podataka po službenoj dužnosti - 447
 • upis predmeta poslovanja u trgovački registar - 301, 442
 • upis preoblikovanja javnog poduzeća u društvo s ograničenom odgovornošću - 422
 • upis promjene visine osnovnog uloga osnivača - 429
 • upis u knjigu dionica - 309, 310, 311
 • upis u registar u slučaju ulaganja nekretnina - 430
 • upis u sudski registar - 437
 • upis u sudski registar - pitanje dopuštenosti prijedloga za ponavljanje postupka - 424
 • upotreba dobiti - 307
 • urednost prijave za upis izmjene društvenog ugovora - 438
 • urednost prijave za upis u sudski registar - 441
 • usklađivanje s odredbama Zakona o trgovačkim društvima - 423
 • zabrana konkurencije - 332
 • zabrana povrata plaćenog - 306
 • zakoniti imalac mjenice - 451
 • zapisnik - 350
 • zastupanje - 320, 393, 394, 395
 • zaštita prava imatelja ranije prijavljene tvrtke - 298, 300, 301
 • zaštita tvrtke - 296, 297

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr