Zakon o čeku (Narodne novine br. 74/94) Članak 4. i 6.

Banka kod koje je izdavatelj čeka otvorio svoj tekući račun ne odgovara za naplativost čeka, ukoliko ček nema pokrića na računu trasanta.

 

Za izdani ček bez pokrića snosi odgovornost izdatnik-trasant čeka, koji je dužan imatelju dati potpunu naknadu štete.

 

"Ne mogu se prihvatiti navodi žalbe tužitelja da je odluka uprave tuženika (banke kod koje je izdatnik čeka otvorio tekući račun) od 27. studenog 1998. godine jednostrani akt i da nema pravnog učinka na tužitelje i korisnike tekućih računa, jer u konkretnom slučaju to nije odlučno za presuđenje u ovoj pravnoj stvari. Kako je gore rečeno tuženik je osporio potraživanje tužitelja iz razloga što čekovi koji su dati na naplatu nisu imali pokriće na tekućem računu izdavatelja čekova i zbog toga što su čekovi dati na naplatu prije dospijeća naplate tih čekova. Dakle, odlučna činjenica za donošenje odluke u ovoj pravnoj stvari je da li je postojalo pokriće za izdate čekove na tekućem računu izdatnika čekova ili nije.

 

Prema odredbi članka 4. i 6. Zakona o čeku ("Narodne novine" broj 74/94) propisano je da se ček smije trasirati samo na onu osobu kod koje trasant ima pokriće kojim može raspolagati putem čeka na temelju izričitog ili prešutnog sporazuma sa tom osobom, a trasant koji izda nepokriveni ček dužan je dati imatelju čeka potpunu odštetu, a prema odredbi članka 6. istog Zakona trasant odgovora za isplatu čeka. Iz tih odredbi slijedi da trasant ček i smije trasirati samo na onu osobu kod koje trasant ima pokriće kojim može raspolagati putem čeka. Stoga je neosnovana tvrdnja tužitelja u žalbi da bi tuženik bio odgovoran za naplativost predmetnih čekova, jer tuženik nije niti trasant tj. izdavatelj čekova, a niti je jamac za naplatu tih čekova. Tužitelji imaju pravo tražiti od trasanta tih čekova isplatu iznosa koji su navedeni u tim čekovima."

VTS RH, Pž-745/01 od 27. svibnja 2003.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr