Zakon o mjenici (Narodne novine br. 74/94) Članak 15. i 46.

Onaj tko drži mjenicu smatra se zakonitim imaocem, bilo da je trasat u čiju korist je mjenica izdana, bilo da svoje pravo dokazuje neprekinutim nizom indosamenata.

 

Imalac mjenice ima pravo na naplatu mjeničnog iznosa od svih onih koji su mjenicu trasirali, akceptirali, indosirali ili avalirali. Pri ostvarenju svog prava imalac mjenice može postupiti protiv svih tih osoba bilo pojedinačno ili protiv više njih, a nije dužan držati se reda kojim su se oni obvezali.

 

"Naime, iz sadržaja spisa nespornim proizlazi da je tužitelj imatelj mjenice od 30. rujna 1998. godine, izdane od trasata K. B. i Lj. u njegovu korist kao remitenta na iznos od 213.669,18 kn (utuženi iznos), da je na poleđini mjenice - založnu potpisan tuženik kao mjenični jamac čime se obvezao na isplatu kao mjenični jamac, a nakon što je mjenica dospjela na naplatu (28. IV. 1999.), tužitelj je pravovremeno poduzeo radnje za protestiranje mjenice po javnom bilježniku čime je ostvario pravo prema tuženiku kao mjeničnom jamcu zahtijevati mjeničnu svotu na isplatu, a što sve je pravilno utvrdio i sud prvog stupnja i jasno obrazložio u razlozima osporene presude.

 

Kako je tužitelj, kao imatelj mjenice, tužbom (prijedlogom za ovrhu), zahtijevao isplatu mjeničnog iznosa od 213.669,18 kn u ovom slučaju treba primijeniti odredbe Zakona o mjenici (Narodne novine 74/94), a što je prvostupanjski sud i učinio.

 

Prema članku 15. Zakona o mjenici tužitelj je zakoniti imatelj mjenice, jer je propisano da onaj tko drži mjenicu smatra se za njenog zakonitog imatelja, u ovom slučaju bez dokazivanja neprekinutog niza indosamenata, jer je trasat (K. B. i Lj.) izdao mjenicu u korist tužitelja kao remitenta na utuženi iznos.

 

Kao zakoniti imatelj mjenice, prema članku 46. Zakona o mjenici, a što je tuženik trebao znati, tužitelj ima pravo na naplatu mjeničnog iznosa od svih onih koji su mjenicu trasirali, akceptirali, indosirali, ili avalirali, te ovi odgovaraju solidarno zakonitom imatelju mjenice. Pri tome imatelj mjenice, u ovom slučaju tužitelj, ima pravo postupiti protiv svih tih osoba bilo pojedinačno, bilo protiv više njih, bilo protiv svih zajedno, a nije dužan da se drži reda kojim su se oni obvezali."

VTS RH, Pž-5265/02 od 16. rujna 2003.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr