Zakon o sudskom registru (Narodne novine br. 1/95, 57/96, 1/98 i 131/98) Članak 77. Zakon o bankama (Narodne novine br. 161/98) Članak 3.

Upis banke u sudski registar bez rješenja o odobrenju za rad banke od Hrvatske narodne banke je nedopušten i ništav.

"Iz utvrđenja suda proizlazi, da je upis tužitelja u sudski registar Trgovačkog suda Zagreb pod imenom Banka i štedionica ..... d.d. Zagreb, izvršen bez rješenja o odobrenju za rad tužitelja, koje je tužitelj morao dati po čl. 3. Zakona o bankama (NN br. 161/98), a na zahtjev osnivača, odnosno na zahtjev tuženoga, budući da je tuženi već bio upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, kao Štedionica ..... dioničko društvo ograničene odgovornosti Zagreb. Naime, nedopuštena je prijava za upis tuženoga kao dioničkog društva u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, bez rješenja o odobrenju za rad tužitelja Narodne banke Hrvatske, pa kako tog rješenja nije bilo, a upis je bio izvršen, to takav upis nije bio dopušten. Naime, po čl. 43. st. 2. toč. 4. Zakona o sudskom registru, propisano je, da je prijava za upis u sudski registar dopuštena, ako su isprave priložene kao dokaz donesene u propisanom postupku. Kada je zakonom propisano, da je za upis u sudski registar potrebna suglasnost, odobrenje, ovlast, potvrda ili neki drugi akt, uz prijavu se prilaže i taj akt kako je to određeno čl. 40. st. 2. Zakona o sudskom registru (Narodne novine br. 1/95, 57/96, 1/98 i 131/98). Zbog toga nije bitna okolnost, da li je tuženik povećao temeljni kapital ili ne, jer je bitna baš okolnost da je ovaj upis izvršen bez rješenja o odobrenju za rad tuženoga kao banke, a to odobrenje daje Narodna banka Hrvatske po čl. 3. Zakona o bankama."

VTS RH, Pž-5722/00 od 12. prosinca 2000. godine

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr