Zakon o sudskom registru (Narodne novine br. 1/95, 57/96 i 45/99) Članak 61. toč. 1.

Nedopuštena je žalba pravne osobe o čijim registarskim promjenama nije odlučivano, te koja nema pravnog interesa za podnošenje žalbe.

 

"Žalba je nedopuštena.

 

Ovaj sud drugog stupnja je nakon uvida u predmet suda prvog stupnja našao da je žalba podnositelja nedopuštena. Naime, u predmetu suda prvog stupnja radi se o registarskom predmetu upisa promjene predmeta poslovanja, promjene ovlaštenja u zastupanju zastupnika ustanove i promjene odredbi Statuta predlagatelja Sveučilišta u Splitu, Pravni fakultet Split, a žalbu je podnijelo Veleučilište u Splitu, zastupano po rektoru prof. dr. B. A., a to je osoba koja nema pravnog interesa za podnošenje žalbe. Prema stanju spisa vidljivo je da se prava Veleučilišta u Splitu nisu povećavala, a niti smanjivala, a odluke Ministarstva donesene u upravnom postupku vežu registarski sud."

VTS RH, Pž-4213/01 od 20. studenog 2001. godine

 

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr