Zakon o sudskom registru (Narodne novine broj 1/95, 57/96 i 45/99) Članak 59.

Pravo na žalbu protiv rješenja o upisu u sudski registar ima sudionik u postupku upisa ili druga osoba koja za to ima pravni interes, a predlagatelj samo tada kada je zahtjev odbijen ili prijava odbačena. Ugovor koji je potpisala osoba upisana u sudskom registru kao zastupnik po zakonu jedne ugovorne strane pravovaIjan je i pod pretpostavkom da se utvrdi da je upis bio neosnovan. Stoga druga ugovorna strana nema pravnog interesa za podnošenje žalbe protiv rješenja o upisu. Eventualno ukidanje ili preinačenje rješenja o upisu ne bi dovelo do nevaljanosti ugovora.

 

"Žaleći se protiv rješenja o upisu žalitelj tvrdi da je njegov pravni interes za brisanje provedenog upisa promjene osobe ovlaštene za zastupanje P. Z. u tome što je ugovor o cesiji potpisao upravo pobijanim rješenjem imenovani zakonski zastupnik, a da je taj upis promjene, odnosno odluka o promjeni osobe ovlaštene za zastupanje P. Z. nezakonito donesena, te da slijedom toga ni potpisnik rečene cesije (direktor cedenta) ne bi smio potpisati ugovor o cesiji.

 

Žalba nije dopuštena.

 

Pravo na žalbu protiv rješenja o upisu u registar ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes, a predlagatelj samo kada je zahtjev odbijen ili prijava odbačena (čl. 59. st. 1. Zakona o upisu u sudski registar). Žalitelj nema pravnog interesa pobijati provedeni upis promjene osobe ovlašatene za zastupanje. Ovo zbog toga što je ugovor o cesiji što se tiče potpisa osobe ovlaštene za zastupanje P. Z. Naime, P. Z. stjecalac je, cesionar, iz ugovora o cesiji kojeg je na strani cedenta potpisala osoba upisana u registar kao osoba ovlaštena za zastupanje cedenta. Uzdajući se u javne knjige (u sudski registar) cesionar je stekao neko potraživanje cesijom, bar što se tiče potpisa osobe ovlaštene za zastupanje. Zbog toga, što bi se kasnije i pokazalo, da je eventualno imenovanje osobe ovlaštene za zastupanje cedenta nezakonito, ne bi na strani cesionara umanjilo ili poništilo njegova prava stečena temeljem ugovora, kad je taj ugovor potpisala osoba koja je u javnom registru bila ovlaštena potpisati takav ugovor. Dakle, ovaj sud zaključuje da žalitelj, kao cesus u konkretnom ugovoru o cesiji, ne bi bio u povoljnijoj situaciji, u pravno drukčijoj situaciji, od one u kojoj se nalazi sada, sve kad bi se u nekom postupku utvrdilo da provedeni upis promjene osobe ovlaštene za zastupanje cedenta nije bio zakonito proveden u sudski registar.

 

Našavši, na opisani način, da žalitelj nema pravnog interesa podnositi ovu žalbu, riješeno je kao u izreci po čl. 61. toč. 1. Zakona o sudskom registru (NN, 1/95)."

VTS RH, Pž-4051/94 od 25. travnja 1995.

 

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr