Zakon o sudskom registru (Narodne novine br. 1/95, 57/96 i 45/99)Članak 51.

Predmet poslovanja trgovačkog društva upisuje se u sudski registar u skladu s propisima o klasifikaciji djelatnosti tako da se upisuju šifre djelatnosti i skraćeni naziv djelatnosti. Ukoliko prijavitelj prilikom podnošenja prijave ne odredi predmet poslovanja - djelatnosti u skladu s propisima o klasifikaciji djelatnosti, registarski sud zaključkom će pozvati predlagatelja da ispravi i dopuni prijavu.

 

"Iz spisa proizlazi da je predlagatelj dana 23. prosinca 1995. godine podnio prijavu za upis u sudski registar te kao predmet prijave označio usklađenje sa Zakonom o trgovačkim društvima.

 

Zaključkom od 1. travnja 1997. godine, predlagatelj je pozvan da ispravi i dopuni prijavu, a u smislu čl. 46. Zakona o sudskom registru (NN broj 1/95 i 57/96). Kako navedenom zaključku suda predlagatelj nije udovoljio, sud je donio pobijano rješenje kojim se odbacuje prijava za upis.

 

Prema odredbi čl. 51. st. 1. Zakona o sudskom registru (NN broj 1/95 i NN 57/96), predmet poslovanja - djelatnosti upisuje se u sudski registar u skladu s propisima o klasifikaciji djelatnosti, tako da se upisuju šifre djelatnosti i skraćeni naziv djelatnosti. Međutim, u prijavi od 13. svibnja 1997. godine, a koju predlagatelj smatra žalbom, predmet poslovanja nije određen u skladu sa citiranim čl. 51. st. 1. Zakona o sudskom registru. Isto tako u čl. 3. Društvenog ugovora od 18. prosinca 1996. godine, a koji je priložen uz žalbu od 13. svibnja 1997. godine predmet poslovanja nije određen u skladu sa citiranim čl. 51. st. 1. citiranog Zakona. Obzirom na izneseno valjalo je temeljem čl. 61. toč. 2. Zakona o sudskom registru riješiti kao u toč. 1. izreke rješenja."

VTS RH, Pž-2311/97 od 2. rujna 1997.

 

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr