Zakon o sudskom registru (Narodne novine broj 1/95, 57/96 i 45/99) Članak 47

Zbog neplaćanja sudske pristojbe za upis i troškova objave registarski sud nije ovlašten odbaciti prijavu za upis u sudski registar.

 

"Osnovana je žalba protiv dijela rješenja, kojim je prijava predlagatelja za upis u sudski registar odbačena, samo zbog toga što je predlagatelj odbio platiti sudsku pristojbu i trošak oglasa.

 

Plaćanje sudske pristojbe za upis u sudski registar riješeno je odredbama Zakona o sudskim pristojbama (NN 74/95 i dr) i Tarifom sudskih pristojbi, koja je sastavni dio Zakona o sudskim pristojbama. Visina sudske pristojbe za upis u sudski registar propisana je Tbr. 25. i 26. te je sud u skladu sa Zakonom o sudskim pristojbama i Zakona o sudskom registru osnovano, zaključkom, pozvao predlagatelja na platež sudske pristojbe.

 

Predlagatelj je bio dužan platiti trošak objave upisa u smislu čl. 18. Zakona o sudskom registru, (Narodne novine br. 1/95 i 57/96), jer je podatke za koje je predlagatelj tražio upis u sudski registar potrebno objaviti u smislu čl. 18. i 29. Zakona o sudskom registru.

 

Činjenica da se ovdje radi o usklađenju subjekta upisa po Zakonu o trgovačkim društvima ne daje pravo predlagatelju na oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi i troškova objave, propisanih citiranim zakonom.

 

Međutim, po Zakonu o sudskom registru neplaćanje sudske pristojbe i troškova objave nema za posljedicu odbacivanje prijave, jer je Zakonom o sudskim pristojbama i Zakonom o sudskom registru propisano, da sud neće postupiti po prijavi za upis, sve dok predlagatelj ne plati sudsku pristojbu i trošak objave upisa (čl. 80. Zakona o sudskom registru).

 

Kako je sud prijavu za upis u sudski registar predlagatelja odbacio, to je očito pogrešno primjenio materijalno pravo na štetu predlagatelja, pa se u ovom dijelu rješenje suda prvoga stupnja ukazuje nezakonitim i nepravilnim."

VTS RH Pž-1895/97 od 1. srpnja 1997.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr