Zakon o sudskom registru (Narodne novine broj 1/95, 57/96 i 45/99) Članak 47

Zbog neplaćanja sudske pristojbe za upis i troškova objave registarski sud nije ovlašten odbaciti prijavu za upis u sudski registar.

 

"Osnovana je žalba protiv dijela rješenja, kojim je prijava predlagatelja za upis u sudski registar odbačena, samo zbog toga što je predlagatelj odbio platiti sudsku pristojbu i trošak oglasa.

 

Plaćanje sudske pristojbe za upis u sudski registar riješeno je odredbama Zakona o sudskim pristojbama (NN 74/95 i dr) i Tarifom sudskih pristojbi, koja je sastavni dio Zakona o sudskim pristojbama. Visina sudske pristojbe za upis u sudski registar propisana je Tbr. 25. i 26. te je sud u skladu sa Zakonom o sudskim pristojbama i Zakona o sudskom registru osnovano, zaključkom, pozvao predlagatelja na platež sudske pristojbe.

 

Predlagatelj je bio dužan platiti trošak objave upisa u smislu čl. 18. Zakona o sudskom registru, (Narodne novine br. 1/95 i 57/96), jer je podatke za koje je predlagatelj tražio upis u sudski registar potrebno objaviti u smislu čl. 18. i 29. Zakona o sudskom registru.

 

Činjenica da se ovdje radi o usklađenju subjekta upisa po Zakonu o trgovačkim društvima ne daje pravo predlagatelju na oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi i troškova objave, propisanih citiranim zakonom.

 

Međutim, po Zakonu o sudskom registru neplaćanje sudske pristojbe i troškova objave nema za posljedicu odbacivanje prijave, jer je Zakonom o sudskim pristojbama i Zakonom o sudskom registru propisano, da sud neće postupiti po prijavi za upis, sve dok predlagatelj ne plati sudsku pristojbu i trošak objave upisa (čl. 80. Zakona o sudskom registru).

 

Kako je sud prijavu za upis u sudski registar predlagatelja odbacio, to je očito pogrešno primjenio materijalno pravo na štetu predlagatelja, pa se u ovom dijelu rješenje suda prvoga stupnja ukazuje nezakonitim i nepravilnim."

VTS RH Pž-1895/97 od 1. srpnja 1997.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr