Članak 43., 53., 81. 87. Zakona o sudskom registru

Zapisnik koji je sastavio javni bilježnik ima svojstvo javne isprave, pa slijedom toga dokazuje istinitost onoga što se u njemu odreduje. U postupku upisa u registar nije dopušteno dokazivati da su u takvu zapisniku neistinito utvrđene činjenice, već se to može učiniti u posebnome parničnom postupku.

 

"Ovaj sud nalazi da je pobijano rješenje zakonito i pravilno, te da je doneseno u skladu s odredbom čl. 43. i 53. Zakona o sudskom registru (NN, broj 1/95). Uvidom u spis utvrdeno je da je predlagatelj upisa dana 26. 5. 1995. godine prijavio promjenu osobe ovlaštene za zastupanje dioničkog društva "Z", a uz prijavu je priložio odluku upravnog odbora o promjeni osobe ovlaštene za zastupanje od 25. 5. 1995. i ovjereni potpis osobe ovlaštene za zastupanje. Odluka upravnog odbora Dioničkog društva "Z" Zagreb o imenovanju M. Đ. za vršitelja dužnosti direktora Društva nalazi se u zapisniku od 25. 5. 1995. koji je, sastavio javni bilježnik. Prema odredbi čl. 3. st. 1. Zakona o javnom bilježništvu, javnobilježnička je isprava, među ostalim, zapisnik o pravnim radnjama koje su obavili ili kojima su bili nazočni javni bilježnici. Prema odredbi čl. 3. st. 2. istog Zakona javnobilježnički zapisnik ima snagu javne isprave. Prema odredbi čl. 230. st. 2. Zakona o parničnom postupku (NN, 53/91 i 91/92) dopušteno je dokazivati da su u javnoj ispravi neistinito utvrđene činjenice ili da je javna isprava nepravilno sastavljena, što je predmetom parničnog postupka u tužbi tužitelja A. Š. u parnici broj P-3511 pred Trgovačkim sudom u Zagrebu.

 

U konkretnome slučaju formalne i materijalne pretpostavke za upis promjene osobe ovlaštene za zastupanje Dioničkog društva "Z" su ispunjene. Ako u parničnom postupku naknadno bude utvrđeno da je upis obavljen na temelju javnobilježničkog zapisnika izdanog u nezakonito provedenu postupku ili nezakonito provedenom javnobilježničkom zapisniku, (a ovo je predmetom tužbe na utvrđenje ništavnosti upisa u smislu odredbe čl. 77. Zakona o sudskom registru koji je već podnio prije upisani direktor A. Š.) U slučaju uspjeha u tome sporu tužitelja A. Š., registarski će sud bilo po službenoj dužnosti ili na zahtjev ovlaštene osobe izvršiti brisanje upisa (čl. 81. Zakona o sudskom registru)."

VTS RH, Pž-2239/95 od 4. srpnja 1995.

 

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr