Zakon o sudskom registru (Narodne novine br. 1/95, 57/96 i 45/99)Članak 43. i 77.

Registarski sud prije nego donese rješenje o upisu u sudski registar ispituje dopuštenost i osnovanost zahtjeva za upis.

 

Tužbom za utvrđenje ništavosti upisa se može tražiti utvrđenje ništavosti upisa, ako su u ispravi na temelju koje je obavljen upis navedeni neistiniti podaci. Tada se sporne činjenice utvrđuju u parničnom postupku.

"U postupku upisa u registar, bitan je i propis članka 43. ZSR, gdje je prvostupanjski sud pravilno utvrdio prije nego donese rješenje o upisu, ispituje je li udovoljeno pretpostavkama o kojima ovisi dopuštenost prijave i osnovanost zahtjeva za upis. Iz stavka 2. istog zakonskog propisa je opisano kada je prijava za upis dopuštena, a upravo to je i učinio prvostupanjski sud, koji je utvrdio, da je glavna skupština u skladu s člankom 279. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 1/94, dalje: ZTD), jer je vidljivo da je skupština T. K. ZAGREB d.d. 20. listopada 2001. godine, a izašlo je Narodnim novinama 07. rujna 2001. godine sa dnevnim redom (članak 280. ZTD-a), sastavljen je popis sudionika na glavnoj skupštini (članak 285. ZTD-a), svaka odluka glavne skupštine navedena je u zapisniku (članak 286. ZTD-a), a žalitelji ničim nisu dokazali da bi P. P. d.d. Varaždin bio vlasnik 231.281 dionicu subjekta upisa T. K. ZAGREB d.d., osim što spisu prileži prigovor protiv nakanjenog brisanja P. P. iz knjige dionica TKZ d.d., a što nije dokaz vlasništva dionica.

 

Slijedom navedenog tim više što iz popisa sudionika se vidi da je prisutno bilo 96,91% dioničara (list 29 spisa), to ovaj drugostupanjski sud smatra da je rješenje Tt-01/6597-2 od 18. siječnja 2002. godine zakonito, te u skladu sa člankom 43. stavak 3. ZSR-a.

 

Sudionicima u postupku I. i F. I. d.o.o. Zagreb, te P. P. d.d. preostaje mogućnost da u parničnom postupku dokazuju da je P. P. d.d. vlasnik 231.281 dionice (63,17%), a takav dokaz u ovom vanparničnom postupku nisu pružili."

VTS RH, Pž-5778/02 od 25. ožujka 2003. godine

 

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr