Zakon o sudskom registru (Narodne novine br. 1/95, 57/96 i 45/99)Članak 43.

Prije nego što donese rješenje o upisu, registarski sud ispituje da li je udovoljenjo pretpostavkama o dopuštenosti i osnovanosti prijave.

 

Ako su sve pretpostavke ispunjene sud je po prijavi dužan izvršiti upis u registar.

 

Ako se kasnije u posebnoj parnici utvrdi pobojnost odluke skupštine dioničkog društva, u sudskom registru izvršit će se odgovarajući upis.

 

"Žalitelji tvrde da su odluke skupštine predlagatelja pobojne. Uz žalbu su dostavljene preslike tužbe kojom se traži poništaj odluka skupštine društva. Pobojni pravni poslovi proizvode pravne učinke, dok se u posebnom postupku po tužbi za poništaj ne ponište.

 

Kako iz priloženog zapisnika sa glavne skupštine društva nema podataka da bi se radilo o ispravi zahvaćenoj razlogom apsolutne ništavosti, a po tužbi za poništaj odluka skupštine takav poništaj u momentu upisa nije bio ishođen, pravilno je sud našao da su ispunjene zakonske pretpostave da se na temelju priložene javne isprave odredi upis u sudski registar promjene članova nadzornog odbora.

 

Obzirom na iznijeto razlozi iznijeti u žalbi nisu doveli u pitanje ni valjanost odluka o izboru novih članova uprave društva.

 

Napominje se da je postupak upisa u sudski registar izvanparnični, u tom postupku propisana su stroga formalna pravila za upis, pa tako i glede isprava na temelju kojih se upis obavlja. Ako su sve pretpostavke ispunjene sud je dužan izvršiti upis.

 

Tek ako u posebnoj parnici sud poništi javnu ispravu na temelju koje je upis izvršen, ili utvrdi ništavim ili poništi odluke društva, u sudskom registru vrše se odgovarajući upisi na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti."


VTS RH, Pž-729/01 od 23. listopada 2002. godine

 

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr