Zakon o sudskom registru (Narodne novine br. 1/95, 57/96 i 45/99)Članak 41 st. 1 toč. 1

Upis promjene visine osnovnog uloga osnivača vrši se na temelju ugovora zaključenog između osnivača. Odlukom Upravnog odbora društva ne može se mijenjati visina osnovnog uloga osnivača.

 

"Rješenjem prvog stupnja odbacuje se prijava predlagatelja "A.k." d.o.o. tvornica mineralne vode i bezalkoholnih pića Križevci od 30. lipnja 1995. za upis promjene visine osnovnog uloga osnivača.

 

Prema obrazloženju tako je riješio sud prvog stupnja, jer je predlagatelj prijavom predložio promjenu visine osnovnog uloga osnivača "K" i "D", sud je pozvao predlagača da dostavi suglasnost osnivača "K" na odluku Upravnog odbora predlagatelja o utvrđenju visine udjela osnivača za ovaj upis, što je predlagatelj odbio. Sud je uvidom u registarski uložak broj 1-588 utvrdio da je osnivač "D" d.d. Zagreb upisan sa 675.000 DEM-a, a "K" d.d. Križevci sa 425.000 DEM-a. Kako je za upis promjene navedenih podataka potrebna suglasnost odnosno ugovor zaključen između navedenih osnivača i priložena isprava o takvoj promjeni, a prema čl. 41. st. 1. toč. 1. Zakona o sudskom registru Upravni odbor nije ovlašten svojom odlukom utvrđivati ili mijenjati odluku udjela pojedinih osnivača, prijava je odbačena temeljem odredbe čl. 47. Zakona o sudskom registru.

 

Protiv ovog rješenja žali se predlagatelj "A.k." d.o.o. Križevci navodeći da je prijavom od 30. lipnja 1995. godine predložila upis promjene visine osnovnog uloga osnivača "K" i "D" sa prilozima iz kojih je jasno vidljiv udio tih subjekata. Iznosi kako su navedeni subjekti došlo do svojih udjela kupnjom od Š.V. d.o.o. Zagreb i da je izvršen pogrešan upis u sudski registar. Za zatraženi upis svi dokazi na koje se poziva nalaze se u sudskom spisu, pa nije potrebna ničija suglasnost, ni odluka Skupštine za traženi upis. Prema čl. 13. do 15. Statuta prodaja i prijenos udjela u knjizi udjela i način vođenja te knjige je u nadležnosti Upravnog odbora. Predlaže usvajanje žalbe i upisivanje u sudski registar prema prijedlogu od 30. lipnja 1995. godine.

 

Žalba nije osnovana.

 

Ovaj sud drugog stupnja nije prihvatio navode predlagatelja iz žalbe da je predlagatelj ispravno postupio kad je utvrdio da prodaja i prijenos udjela u knjizi udjela, te način vođenja knjige udjela je u nadležnosti Upravnog odbora, jer je sud prvog stupnja na ispravan način utvrdio temeljem odredbe čl. 41. st. 1. toč. 1. Zakona o sudskom registru (NN br. 1/95) da je za upis promjene visine osnovnog uloga osnivača potrebna suglasnost odnosno ugovor zaključen između navedenih osnivača kao i potreba priložene isprave o takovoj promjeni. Iz navedenog je sasvim jasno da Upravni odbor predlagatelja nije u mogućnosti tj. nije ovlašten svojom odlukom utvrđivati ili mijenjati odluku o udjelu pojedinih osnivača. Naime, tekst čl. 41. st. 1. toč. 1. glasi: "kad za pojedine oblike subjekata upisa zakonom nije što drugo propisano, uz prijavu za upis prilažu se ovisno o zahtjevu za upis, slijedeće isprave: 1. osnivački akt ili akt o udruživanju ili statusnoj promjeni ili promjeni određenih podataka (društveni ugovor, Odluka o skupštini i sl.). Prema navedenom jasno je da se ne može Odlukom upravnog odbora umanjivati visina osnovnog uloga jednog od osnivača "K" d.d. Križevci, a uvećavati visina osnovnog uloga drugog osnivača "D" d.d. Zagreb, jer takova ovlaštenja bez društvenog ugovora odnosno Odluke skupštine ne vrijede pa je jasno da ih ne može donositi Upravni odbor "A.k."tj. predlagatelj upisa".

VTS RH, Pž-3560/95 od 20. veljače 1996.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr