Zakon o sudskom registru (Narodne novine br. 1/95, 57/96, 45/99) Članak 25.

Zadrugari se ne upisuju u sudski registar, pa se ne mogu u sudski registar upisati niti istupanja zadrugara iz zadruge.

 

"Naime, žalitelj je prestao biti član zadruge istupanjem iz zadruge dana 14. lipnja 1996. godine, a što je pravomoćnom presudom broj P-475/02 od 10. rujna 2002. godine utvrdio Trgovački sud u Osijeku (presuda je potvrđena presudom i rješenjem Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj Pž-6312/02 od 13. svibnja 2003. godine). U odnosu na to što u pobijanom rješenju nema datuma kada će žalitelj biti brisan iz sudskog registra, ovaj sud napominje da se članovi zadruge niti ne upisuju u sudski registar, pa se stoga u sudski registar ne upisuje ni njihovo brisanje. Naime, odredbom članka 25. stavak 1. Zakona o sudskom registru (Narodne novine broj 1/95, 57/96, 45/99), propisano je da se članovi društva, u ovom slučaju članovi zadruge (zadrugari), upisuju u sudski registar ako je to propisano zakonom. Člankom 12. stavak 2. Zakona o zadrugama ("Narodne novine" broj 36/95, 67/01 i 12/02) određeno je da se u sudski registar upisuje tvrtka, sjedište i predmet poslovanja zadruge, ukupan iznos članskih uloga, dan sklapanja ugovora o osnivanju, imena članova Nadzornog odbora (ako ga zadruga ima), ime upravitelja, ovlasti za zastupanje zadruge i odgovornost zadrugara.

 

Iz navedene odredbe Zakona o zadrugama proizlazi da se zadrugari ne upisuju u sudski registar. Zbog navedenog, u sudski registar ne upisuju se niti datumi njihovog istupanja, kako to pogrešno smatra žalitelj."

VTS RH, Pž-6699/03 od 20. siječnja 2004.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr