Članak 13. Zakona o postupku za upis u sudski registar Članak 421. i 423. ZPP /sada članak 16. st. 4. Zakona o sudskom registru, Narodne novine broj 1/95, 57/96 i 45/99/

Protiv pravomoćnog rješenja donijetog u postupku upisa u sudski registar nije dopušten izvanredni pravni lijek ponavljanja postupka.

 

"U predmetu kojeg je razmatrao ovaj sud drugog ,stupnja žalitelj je zahtijevao ponavljanje registarskog postupka pravomoćno dovršenog rješenjem Trgovačkog suda Split broj Fi-6737/93 od 21. veljače 1993. pozivajući se na ispunjenje činjeničnih pretpostavki iz čl. 421. st. 9. i čl. 423. Zakona o parničnam postupku (NN 53/91, dalje: ZPP).

 

Sud prvog stupnja, kako je rečeno, pobijanim rješenjem odbacio je ovaj prijedlog primjenom odredbe čl. 13. cit. Zakona. Žalba nije osnovana.

 

Pravilno je sud prvog stupnja primijenio odredbu čl. 13. Zakona o postupku za upis u sudski registar, kad je donio pobijano rješenje. Odredba čl. 13. cit. Zakona glasi:

 

"Protiv pravomoćnog rješenja donesenog u postupku upisa u sudski registar nije dopuštena revizija niti ponavljanje postupka."

Dakle, ovome sudu je preostalo samo da zaključi kako je sud prvog stupnja u pravilnom postupku na temelju pravilno utvrđenog činjeničnog stanja pravilno primijenio zakon, kad je prijedlog za ponavljanje postupka odbacio kao nedopušten, te mu je preostalo da riješi kao u izreci po čl. 63. toč. 2. Zakona o postupku upisa u sudski registar.

VTS RH, Pž-1432/94 od 24. svibnja 1994. godine

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr