Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 637 st. 1.

Nepravovremena je prijava za upis u sudski registar o usklađivanju s odredabama Zakona o trgovačkim društvima društva s ograničenom odgovornošću osnovanog po ranijim propisima podnijeta sudu nakon 31. prosinca 1995. godine. Do tog roka navedeno društvo bilo je dužno uskladiti svoje opće akte s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, na temelju izmijenjenih akata izabrati organe društva i podnijeti prijavu za upis u sudski registar.

 

"Rješenjem prvog stupnja odbacuje se prijava za upis u sudski registar. Prema obrazloženju tako je riješio sud prvog stupnja, jer je predlagatelj bio dužan uskladiti svoje opće akte s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, te na temelju izmijenjenih akata imenovati organe društva i podnijeti prijavu do 31. prosinca 1995. godine. Kako to nije učinjeno, odnosno prijava je podnesena tek 9. veljače 1996. godine, sud je riješio kao u izreci.

 

Protiv ovog rješenja žali se predlagatelj.

 

Žalba nije osnovana.

 

Ovaj sud drugog stupnja nije mogao prihvatiti navode predlagatelja iz žalbe, jer je Zakonom o trgovačkim društvima točno utvrđen rok predaje usklađenja svojih općih akata sa Zakonom o trgovačkim društvima (čl. 637. Zakona o trgovačkim društvima) i izbora organa, pa kako to nije učinjeno u roku, ispravno je sud prvog stupnja donio svoje rješenje."

VTS RH, Pž-1251/97 od 29. travnja 1997.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr