Članak 187 a. ZOP /sada čl. 550. o Zakona o trgovačkim društvima, Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03/

Poduzeča nastala statusnom promjenom (podjelom, spajanjem ili pripajanjem) solidarno odgovaraju za obveze poduzeća koja su prestala postojati.

 

"Tuženik je doista u tijeku prvostupanjskog postupka prigovorio samo da se utuženi računi ne odnose na njega, jer da je on svoj dio obveze podmirio, a da ostale obveze trebaju podmiriti ostala poduzeća osnovana od bivše tvrtke T. Prema odredbi članka 187a. Zakona o poduzećima (preuzetog NN broj 53/91 sa izmjenama NN 58/93), poduzeća nastala podjelom, spajanjem s drugim poduzećima ili pripajanjem drugom poduzeću solidarno odgovaraju za obveze poduzeća koja su prestala postojati. Tuženik stoga u svakom slučaju tužitelju odgovara za utuženo potraživanje, nezavisno od toga kako su novoosnovana poduzeća dogovorila-plaćanje svojih ranijih dugova, odnosno nezavisno od toga iz poslovanja kojeg dijela bivšeg poduzeća je predmetna obveza nastala."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-536/93 od 19. listopada 1993.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr