Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 471.

Likvidaciju trgovačkog društva provode članovi uprave, ukoliko se društvenim ugovorom ili odlukom članova društva ne imenuju likvidatorima jedna ili više osoba.

 

Stupanjem na snagu Stečajnog zakona (NN 44/96) dana 1. siječnja 1997. godine nisu propisana procesna pravila po kojima bi sud provodio postupak likvidacije. Stoga prijedlog društva za likvidaciju sud je dužan odbaciti.

 

"U odredbi članka 637. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93 i 34/99) jasno je propisano da se nad poduzećima i društvima koja se nisu uskladila s odredbama toga zakona postupak likvidacije pokreće registarski sud po službenoj dužnosti, a likvidacija se provodi po odredbama ZTD-a. Prema tome, likvidaciju provodi samo društvo, jer prema odredbama ZTD-a sud nije u mogućnosti provesti likvidaciju; to više nije sudski postupak. Nakon stupanja na snagu Stečajnog zakona - Narodne novine br. 43/96 i 29/99 - (1. siječnja 1997. godine) kojim je stavljen izvan snage Zakon o prisilnoj nagodbi, stečaju i likvidaciji nema više ni procesnih pravila po kojima bi sud mogao provoditi postupak likvidacije.

 

Nije odlučno to što je likvidacijski dužnik podnio prijedlog za likvidaciju prije 31. prosinca 1995. godine. Likvidacija društava i poduzeća koja se nisu uskladila s odredbama ZTD-a provodi se prema odredbama članka 84b.-84f. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (Narodne novine br. 1/95, 57/96, 1/98 i 131/98). U članku 84b. stavak 2. toga zakona izričito je propisano da se to odnosi i na pravne osobe koje su do 31. prosinca 1995. godine podnijele prijedlog za pokretanje postupka likvidacije.

 

Valjalo je stoga odbiti žalbu kao neosnovanu i temeljem članka 380. ZPP-a potvrditi rješenje prvostupanjskog suda, kojim je prijedlog predlagatelja za likvidaciju odbačen."

VTS RH, Pž-3660/00 od 12. rujna 2000.

 

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr