Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 471.

Likvidacijski postupak nad trgovačkim društvom provode članovi uprave, ako se društvenim ugovorom ili odlukom članova društva likvidatorima ne imenuju jedna ili više osoba.

Provođenje likvidacijskog postupka nad trgovačkim društvom nije stavljeno u nadležnost trgovačkom sudu, te je stoga za provođenje likvidacijskog postupka sud apsolutno nenadležan.

 

"Pobijanim rješenjem odbačen je prijedlog predlagatelja za provodenje postupka likvidacije, jer je utvrdeno da je predlagatelj izvršio uskladenje sa Zakonom o trgovačkim društvima pa likvidaciju društva temeljem odredbe čl. 471. Zakona o trgovačkim društvima (ZTD) provode članovi uprave u postupku propisanom u navedenom zakonu. Slijedom toga trgovački sud nije nadležan za provodenje postupka likvidacije predlagatelja.

 

Protiv tog rješenja izjavio je žalbu predlagatelj navodeći da nadležnost suda za provođenje postupka likvidacije proizlazi iz odredbe čl. 19. toč. 2. Zakona o sudovima (Narodne novine br. 3/94, 100/96) gdje je propisano da je trgovački sud nadležan za provođenje postupka likvidacije pravriih osoba. Dalje navodi, da prvostupanjski sud nije mogao odbaciti njegov prijedlog za provodenje postupka likvidacije već je trebao predmet ustupiti nadležnom sudu. Predlaže pobijano rješenje ukinuti i predmet vratiti na ponovni postupak.

 

Žalba predlagatelja nije osnovana.

 

Žalbeni navodi predlagatelja o nadležnosti trgovačkog suda za provođenje postupka likvidacije temeljem odredbe iz čl. 19. toč. 2. Zakona o sudovima nisu osnovani. Spomenuta odredba Zakona o sudovima navodi nadležnost trgovačkog suda za provođenje postupka likvidacije i stečajnog postupka pravnih osoba, ali se ta odredba ne odnosi na prijedlog predlagatelja. Kao što je i navedeno u pobijanom rješenju, predlagatelj je izvršio usklađenje sa Zakonom o trgovačkim društvima, pa provođenje postupka likvidacije predlagatelja temeljem odredbe čl. 471. Zakona o trgovačkim društvima spada u nadležnost članova uprave."

VTS RH Pž-292/98 od 30. lipnja 1998.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr