Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 457., 390. i 182.

Revizora osnivanja, te revizora povećanja temeljnog kapitala u društvu s ograničenom odgovornošću, u kojem je osnivač ujedno i jedini član uprave društva, imenuje sud.

U tom slučaju predlagatelj upisa nije ovlašten sam imenovati revizora osnivanja, niti revizora povećanja temeljnog kapitala.

 

"U ovom izvanparničnom predmetu zatražen je upis u sudski registar uskladenja temeljnog kapitala predlagatelja, a u okviru koga i upis povećanja temeljnog kapitala, odnosno stvari (garaže u društvo).Radi se o društvu ograničene odgovornosti u kome je osnivač ujedno i član uprave društva (jedini član uprave).

 

U konkretnom slučaju, a u smislu odredbe čl. 457. Zakona o trgovačkim društvima (ZTD), trebalo je sve radnje oko povećanja temeljnog kapitala društva pregledati i ocijeniti od strane posebnog sudskog revizora i o tome podnijeti izvješće sudu, sve u skladu s odredbom čl. 457. u vezi čl. 390. i 182. Zakona o trgovačkim društvima.

 

Stoga je predlagatelj bio dužan postupiti po zaključku suda od 24. travnja1998. godine i tražiti od Trgovačkog suda u Splitu da taj sud postavi sudskog revizora, i nije bio ovlašten sam izabrati revizora, kao što je to predlagatelj ovdje učinio.

 

Budući da predlagatelj nije postupio na opisani način i budući sud prijavu za upis nije odbacio, to je sud prvog stupnja pravilno postupio kada je donio pobijano rješenje o imenovanju revizora po čl. 182. Zakona o trgovačkim društvima."

VTS RH, Pž-3834/98 od 24. studenog 1998.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr