Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 457., 390. i 182.

Revizora osnivanja, te revizora povećanja temeljnog kapitala u društvu s ograničenom odgovornošću, u kojem je osnivač ujedno i jedini član uprave društva, imenuje sud.

U tom slučaju predlagatelj upisa nije ovlašten sam imenovati revizora osnivanja, niti revizora povećanja temeljnog kapitala.

 

"U ovom izvanparničnom predmetu zatražen je upis u sudski registar uskladenja temeljnog kapitala predlagatelja, a u okviru koga i upis povećanja temeljnog kapitala, odnosno stvari (garaže u društvo).Radi se o društvu ograničene odgovornosti u kome je osnivač ujedno i član uprave društva (jedini član uprave).

 

U konkretnom slučaju, a u smislu odredbe čl. 457. Zakona o trgovačkim društvima (ZTD), trebalo je sve radnje oko povećanja temeljnog kapitala društva pregledati i ocijeniti od strane posebnog sudskog revizora i o tome podnijeti izvješće sudu, sve u skladu s odredbom čl. 457. u vezi čl. 390. i 182. Zakona o trgovačkim društvima.

 

Stoga je predlagatelj bio dužan postupiti po zaključku suda od 24. travnja1998. godine i tražiti od Trgovačkog suda u Splitu da taj sud postavi sudskog revizora, i nije bio ovlašten sam izabrati revizora, kao što je to predlagatelj ovdje učinio.

 

Budući da predlagatelj nije postupio na opisani način i budući sud prijavu za upis nije odbacio, to je sud prvog stupnja pravilno postupio kada je donio pobijano rješenje o imenovanju revizora po čl. 182. Zakona o trgovačkim društvima."

VTS RH, Pž-3834/98 od 24. studenog 1998.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr