Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 449.

Pobojnost odluke skupštine društva može se utvrđivati u sudskom postupku, po podnijetoj tužbi za pobijanje.

 

Pobojnu odluku skupštine može staviti izvan snage nova skupština društva donošenjem nove valjane skupštinske odluke

 

"Ovaj sud napominje da se u ovom slučaju ne radi o ništavim, već pobojnim odlukama koje se mogu sukladno odredbi članka 449. u svezi članka 363. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine roj 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03), tužbom pobijati. Upravo zbog toga što su iz istih razloga (sazivanje Skupštine protivno odredbama Zakona o trgovačkim društvima) odluke jedne Skupštine tuženika (Skupštine održane dana 24. lipnja 2002. godine) od strane suda poništene presudom Trgovačkom suda u Osijeku broj P-744/02 od 24. rujna 2002. godine, podnositelj zahtjeva za sazivanjem Izvanredne skupštine je sam sazvao Skupštinu društva za dan 30. listopada 2002. godine. Na toj Skupštini društva su sukladno odredbi članka 449. u svezi članka 361. Zakona o trgovačkim društvima donesene nove odluke kojima je otklonjen razlog pobojnosti odluka Skupštine od 7. listopada 2002. godine, a koji se temeljio na povredi postupka sazivanja Skupštine (zbog toga odluke Skupštine od 7. listopada 2002. godine i nisu provedene).

 

Pobojnost odluka Skupštine koja se temelji na povredi postupka sazivanja Skupštine može se utvrđivati u sudskom postupku, ali to i ne mora biti tako. Naime, dovoljno je da članovi društva, neovisno o eventualno podignutoj tužbi za pobijanje skupštinskih odluka, sami utvrde da odluke Skupštine društva nisu pravno valjane, pa da na novoj valjano sazvanoj Skupštini društva, dajući svoj glas prilikom donošenja identičnih odluka koje su donesene na ranijoj nevaljano sazvanoj Skupštini, donesu nove valjane skupštinske odluke. Stoga je pogrešno mišljenje žalitelja da je kao preduvjet donošenju novih skupštinskih odluka potrebno da sud u parničnom postupku odnosno sama Skupština društva prethodno poništi ranije donesene odluke."

VTS RH, Pž-7853/03 od 20. siječnja 2004.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr