Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 448., članak 357. st. 2, članak 363. st. 2.

U slučaju kada tužbu na utvrđenje ništavosti odluke skupštine društva s ograničenom odgovornošću, podiže netko od članova uprave, a društvo nema nadzorni odbor, sud će postaviti društvu zastupnika. Ako društvo ima nadzorni odbor, u tom slučaju po takvoj tužbi društvo zastupa nadzorni odbor.

 

"Prema odredbi čl. 448. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (ZTD), tužba se podiže protiv društva. Društvo zastupa uprava, a ako tužbu podiže netko od članova uprave, nadzorni odbor. Ako tužbu podiže netko od članova uprave i nadzornog odbora, ili ako društvo nema nadzorni odbor, a društvo nema zastupnika, sud će društvu postaviti zastupnika (čl. 448. ZTD-a - tužba za utvrdenje ništavosti).lz iznesenog slijedi da se tužba radi utvrđenja ništavosti odluke skupštine podiže protiv društva.

 

Ako tužbu podignu član društva i-ili član nadzornog odbora onda društvo u sporu zastupa uprava.Ako tužbu podigne član uprave, onda društvo u sporu zastupa nadzorni odbor.Ako tužbu podigne član uprave društva koje nema nadzorni odbor (kao i ako tužbu podignu član uprave društva i član nadzornog odbora), zastupnika će društvu postaviti sud.

 

lz ovoga slijedi, da prema odredbi čl. 448. st. 1. ZTD-a, u slučaju da tužbu podigne član uprave društva koje nema nadzorni odbor, kao u ovom slučaju zastupnika će društvu postaviti sud. Iz iznesenoga slijedi da je sud prvog stupnja odbijanjem prijedloga predlagatelja člana uprave za postavljanjem zastupnika društva pogrešno primijenio odredbu čl. 448. st. 1. ZTD-a."

VTS RH, Pž-1547/98 od 2. lipnja 1998.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr