Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03) Članak 448./nakon Novele broj 118/03 - članak 363. st. 5/

Sud može privremenom mjerom zaustaviti primjenu odluke glavne skupštine za koju se tužbom traži utvrđenje ništavom.

 

Uvjet za izricanje privremene mjere je vjerojatnost da bi se njezinim provođenjem društvu mogla pričiniti nenadoknadiva šteta.

 

Predlagatelj privremene mjere može biti (između ostalih) svaki član društva, s time da sud pri donošenju privremene mjere na odgovarajući način primjenjuje odredbe Ovršnog zakona.

 

"Odredbom čl. 448. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima "Narodne novine" broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03) određeno je, da sud može privremenom mjerom zaustaviti primjenu odluke za koju se tužbom traži da se utvrdi ništavom, ako bi se njezinim provođenjem društvu mogla pričiniti nenadoknadiva šteta. Predlagatelj u postupku mora dokazati da su ispunjene pretpostavke za određivanje privremene mjere radi osiguranja nenovčane tražbine koje su uređene Ovršnim zakonom ("Narodne novine" broj 57/96, 29/99, 42/00 - dalje OZ).

 

To znači da treba učiniti vjerojatnim slijedeće:

 

- postojanje svoje nenovčane tražbine koja je usmjerena na utvrđenje ništavosti odluke skupštine društva,

- opasnost da bi bez takve mjere protivnik osiguranja spriječio ili znatno otežao ostvarenje tražbine i

- da je mjera potrebna da bi se spriječilo nasilje ili nastanak nenadoknadive štete koja prijeti.

 

Navedene okolnosti tužiteljica je učinila vjerojatnim, pa se u tom pogledu u cijelosti prihvaća stajalište prvostupanjskog suda.

 

Tužbom je traženo utvrđenje ništavim odluke skupštine društva. Pri sazivanju skupštine bilo je takvih propusta koji odluke čine ništavim. To se prvenstveno odnosi na činjenicu da je skupština sazvana od neovlaštene osobe. Nakon otvaranja postupka likvidacije, ovlasti uprave prelaze na likvidatora, pa je likvidator ovlašten sazvati skupštine društva. Nema sumnje da likvidator nije sazvao skupštinu čije su odluke predmetom pobijanja. Članovi društva mogu, doduše, i sami sazvati skupštinu, ali ne dok traje postupak likvidacije koji je po prisilnim propisima u ingerenciji suda.

 

Odluka je protivna i prisilnim propisima o pravnim posljedicama neusklađenja akata društva s odredbama ZTD-a.

 

Zato je sud pravilno našao da ima osnova odrediti privremenu mjeru zabrane provedbe odluke skupštine društva, jer se time sprečava nezakonito postupanje."

VTS RH, Pž-2783/01 od 3. lipnja 2003.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr