Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03) Članak 448.

Tužba za utvrđenje ništavosti odluke glavne skupštine podnosi se protiv društva.

Nedopuštena je tužba protiv fizičke osobe koja je po odluci glavne skupštine, te po registarskoj prijavi upisana u sudski registar.

 

"Nije osnovan žalbeni razlog pogrešne primjene materijalnog prava, jer je i ovaj žalbeni sud suglasan sa stavom suda prvoga stupnja, da nije dopuštena samostalna tužba protiv fizičke osobe koja je upisana u sudski registar, već da je dopuštena tužba protiv pravne osobe, kao subjekta upisa u sudski registar, jer pravna osoba mora staviti zahtjev radi upisa točno određenih podataka u sudski registar, pa i podataka o tome, tko su članovi uprave, odnosno odgovorna lica za trgovačko društvo, pa je bilo moguće ovakovu tužbu podnijeti samo protiv trgovačkog društva, ali ne i protiv fizičke osobe, koja je po prijavi trgovačkog društva upisana ili se upisuju u sudski registar.

 

Zbog toga je žalbu valjalo odbiti kao neosnovanu i potvrditi pobijano rješenje po čl. 380. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01)."

VTS RH, Pž-1721/03 od 8. travnja 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr