Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03) Članak 445.

Na skupštini ne može o odluci glasovati osoba kojoj se tom odlukom pribavlja neka korist ili se osoba oslobađa neke obveze. Ona ne može glasovati niti kao zastupnik člana društva.

 

Postojanje sukoba interesa između društva i člana društva treba biti vidljivo iz zapisnika, a u protivnom nije valjano isključenje prava glasa člana društva.

 

"Isključenje prava glasa na način na koji je to učinio tuženik nije sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Pravo glasa na Skupštini isključuje se u konfliktnim stanjima u kojima se to pravo ne podvrgava samo unutarnjem nadzoru društva nego se zaštitni cilj postiže tako da član društva ne može ostvariti svoje pravo glasa. Tada se isključuje pravo glasa člana društva bez potrebe dokazivanja da će u konkretnom slučaju glasovanjem člana društvo biti oštećeno. U odredbi čl. 445. st. 5. Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93 do 52/00) propisano je koje su to odluke Skupštine u čijem se donošenju isključuje pravo glasa određenog člana društva. Radi se o ograničenju članskog prava, pri čemu postoje dva osnovna pravila i to zabrane da netko odlučuje o poslovima koje se s njim sklapaju i zabrane da sudjeluje u vlastitoj stvari. Glas koji je dao član društva čije je pravo glasa isključeno je ništav i ne može se ubrojiti u glasove kojima se utvrđuje rezultat glasovanja. Odluka donesena o takvim glasovima je pobojna. Isključenje prava glasa ne isključuje pravo sudjelovanja u radu Skupštine. Društvenim ugovorom mogao bi se suziti ili proširiti broj slučaja u kojem se isključuje pravo glasa člana društva, ali ne kad je u pitanju glasovanje o davanju razrješnice, podizanju zahtjeva za naknadu štete i poduzimanje mjera za koje postoji važan razlog. Kada će se smatrati da postoji konflikt interesa člana društva i društva prilikom glasovanja na Skupštini odlučuje se od slučaja do slučaja.

 

Podaci iz zapisnika sa Skupštine društva ne daju dovoljno podataka da bi postojao neki od navedenih ili koji drugi razlog koji bi ukazivao na postojanje sukoba interesa člana društva i društva u donošenju svake od pojedinih konkretnih odluka Skupštine čije se utvrđenje ništavosti traži, pa nije bilo osnova nepribrojiti glasovanje tužitelja kao člana društva pri donošenju tih odluka.

 

Zato je prebrojavanje glasova i isključenje prava člana društva bilo suprotno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, odluke čiji je sadržaj konstatiran nisu donijete većinom daljnjih glasova, pa je sud pravilno konstatirao da se radi o odlukama zahvaćenim razlozima apsolutne ništavosti.

 

Zato u donošenju presude kojom se utvrđuje ništavim navedene odluke tuženika nije pogrešno primijenjeno na štetu žalitelja materijalno pravo.."

VTS RH, Pž-23/01 od 24. rujna 2002.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr