Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 442. st. 3.

Ako ovlašteni organ za sazivanje Skupštine društva u roku od 14 dana ne sazove Skupštinu, i ako to u pisanom obliku traže članovi koji su preuzeli temeljne uloge što zajedno čine najmanje desetinu temeljnog kapitala, tada osobe koje su podnijele zahtjev mogu same sazvati Skupštinu.

 

"Naime, sud prvog stupnja je pozivom na odredbu čl. 441. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93) odbio zahtjev predlagatelja smatrajući da predlagateljevi članovi društva nisu bili ovlašteni sazvati Skupštinu. Ovaj pak sud drugog stupnja je našao da je sud prvog stupnja propustio primjeniti odredbu čl. 442. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima u kojem stoji da se skupština mora sazvati bez odgađanja i onda kad to u pisanom obliku uz navođenje svrhe zatraže članovi društva koji su preuzeli temeljne uloge, što zajedno čine najmanje desetinu temeljnog kapitala Društva. Kako u st. 4. istog članka stoji da u slučaju kada organ koji je ovlašten za sazivanje Skupštine ne udovolji tome zahtjevu iz st. 3. tog članka u roku od 14 dana, da Skupštinu mogu sazvati uz navođenje dnevnog reda i osobe same. Temeljem tih odredbi kao i odredbi čl. 443. Zakona o trgovačkim društvima, sazvana je Skupština za dan 23. listopada 1996. godine i na toj Skupštini je donesena na legalan način odluka kojom se razrješava - opoziva Uprava direktor I. N. i kojim se imenuje B.Z. za direktora - Upravu, tim više što je u zapisniku sa Skupštine od 23. listopada 1996. godine na strani 4. i strani 5. jasno naznačen prijedlog odluke o opozivu dotadašnjeg člana Uprave - direktora i imenovanje novog.

 

Slijedom izloženog valjalo je preinačiti rješenje o odbacivanju prijave od 29. listopada 1996. godine te da se ta prijava prihvaća i da se određuje sadržaj upisa u registar koji će izvršiti sud prvog stupnja."

VTS RH, Pž-3158/96 od 7. siječnja 1997.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr