Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 433.

Zamjenici članova uprave u društvu s ograničenom odgovornošću imaju ista prava i obveze kao i članovi uprave, te ih stoga nije moguće ograničiti u pravima i obvezama prilikom upisa u sudski registar.

 

"Rješenjem prvog stupnja u sudski registar kod Trgovačkog suda u Rijeci upisano je usklađenje općih akata i temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93) kod društva s ograničenom odgovornošću pod tvrtkom/nazivom "I."Rijeka, društvo s ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Rijeci. Nikole Tesle 9, u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040047859, prema podacima utvrđenim u prilogu ovog rješenja (podaci za upis u sudski registar), koji je njegov sastavni dio. U prilogu uz rješenje pod članovi uprave/likvidator navedeni su A. M. član uprave, zastupa samostalno i pojedinačno, te A. A. član uprave, zastupa samostalno i pojedinačno.

 

Protiv ovog rješenja žali se predlagatelj navodeći da je upis A.A. tražio kao zamjenika direktora uz suglasnost s društvenim dogovorom društva i da ga je trebalo upisati kao zamjenika. Predlaže da se izvrši ispravak odnosno uvaži žalba i izmijeni rješenje prema žalbi.

 

Žalba nije osnovana.

 

Ovaj sud drugog stupnja nije prihvatio navode predlagatelja, jer prema odredbi čl. 433. Zakona o trgovačkim društvima određeno je da propisi koji se odnose na članove uprave vrijede i za njihove zamjenike, iz čega jasno proizlazi da zamjenike nije moguće ograničiti u njihovim pravima i obvezama. Zamjenici članova uprave su s članovima uprave ravnopravni, pa se u slučaju kad se upisuje zamjenik uprave u stvarni sastav uprave ubraja i zapisani zamjenik. Kako je prema odredbi čl. 433. Zakona o trgovačkim društvima kao i čl. 253. Zakona o trgovačkim društvima koje regulira upravu odnosno zamjenika uprave u dioničkom društvu identičan, ali i potpuno jasan, daje zamjeniku člana uprave ista prava kao i članu uprave, to je jasno da ne stoji žalbeni navod predlagatelja i da je sud prvog stupnja donio zakonito rješenje."

VTS RH, Pž-28/97-2 od 28. siječnja 1997.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr