Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 424. st. 2.

Člana uprave koji je i član društva može se, ako za to postoji važan razlog, opozvati i odlukom suda.

 

Nepodnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, u društvu koje je dugotrajno insolventno, protivno kogentnoj zakonskoj normi, predstavlja važan razlog za opoziv člana uprave društva.

 

"Neosnovani su i žalbeni navodi kojima predloženik tvrdi da je prvostupanjski sud pogrešno ocijenio BON-2. Prvostupanjski sud je pravilno utvrdio, da je iz BON-2 vidljivo da evidentirani nalozi za čije izvršenje nema pokrića na računu iznose 1,063.593,00 kn, kao što je pravilno utvrdio da je iz BON-2 vidljivo da je račun tvrtke UNIJA-TRADE neprekidno blokiran 1825 dana, te da se temeljem odredbe članka 4. stavak 4. SZ-a smatra da je Društvo nesposobno za plaćanje. Stoga je i pravilan stav prvostupanjskog suda koji je ocijenio da je nepodnošenjem prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, predloženik povrijedio imperativne odredbe Stečajnog zakona, što i prema ocjeni ovog suda predstavlja jedan od važnih razloga za opoziv predloženika. Činjenica što predloženik vodi postupak pred općinskim sudom radi naknade štete protiv Ministarstva financija je pravno nebitno, jer se ne radi o sporu kojim predloženik osporava visinu dugovanja u odnosu na Ministarstvo financija (koji bi se trebao voditi pred upravnim organom), tako da je dugovanje Društva UNIJA-TRADE i dalje egzistentno. Kako predloženik niti ne osporava da nije sazivao skupštinu Društva, te da nije predlagatelju dao na uvid kompletnu dokumentaciju Društva, mada je predlagatelj na isto imao pravo, to i ovaj sud prihvaća stajalište prvostupanjskog suda da je predloženik opozvan radi važnih razloga u smislu odredaba članka 424. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03)."

VTS RH, Pž-5822/03 od 13. siječnja 2004.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr