Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111 /93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 421.

Član koji istupi iz društva ima pravo da mu se nadoknadi tržišna vrijednost njegova poslovnog udjela kakva je bila u vrijeme istupanja.

 

"I prema odredbi čl. 421. Zakona o trgovačkim društvima i prema Statutu tužene, tužitelj, kao osnivač društva, može istupiti iz društva. U tom slučaju on ima pravo tražiti, da mu se isplati tržna vrijednost njegovog poslovnog udjela u vrijeme istupanja.Naravno, da se pri tome moraju poštovati uvjeti i postupak propisan Statutom tuženoga društva, kojim je ovo pravo tužitelja ograničeno, odnosno, kojim je utvrđen postupak prodaje.

 

Prema odredbama Statuta i prema odredbama čl. 421. Zakona o trgovačkim društvima, propisano je, da se vrijednost poslovnog udjela člana društva utvrđuje prema tržnoj vrijednosti poslovnog udjela u vrijeme istupanja. Prema tome, to ne može biti knjigovodstvena vrijednost poslovnog udjela, kako to zaključuje sud prvoga stupnja i temeljem utvrđene knjigovodstvene vrijednosti poslovnog udjela utvrđuje svotu naknade koja pripada članu društva.

 

Zato je osnovan žalbeni razlog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, jer se navodima žalbe dovodi u pitanje činjenično stanje utvrđeno od strane suda prvoga stupnja.Stoga će u nastavku postupka sud prvenstveno utvrditi tržnu vrijednost poslovnog udjela tužitelja putem vještačenja po vještacima odgovarajuće struke, pa čak i upitom na varaždinsko tržište vrijednosti, te ponovno odlučiti o tužbenom zahtjevu tužitelja."

VTS RH, Pž-1912/99 od 8. lipnja 1999.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr