Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 420. st. 2.

Ništava je odluka Nadzornog odbora društva s ograničenom odgovornošću kojom je član društva isključen iz društva, jer društvenim ugovorom društva niti je propisan postupak za isključenje niti posljedice isključenja člana društva.

 

"Pitanje isključenja člana društva iz društva, riješeno je odredbom članka 420. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03).

Odredbom članka 420. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima propisano je, da Društvenim ugovorom može se odrediti da član može istupiti iz društva, i da ga društvo može isključiti. Tada se moraju odrediti i uvjeti, postupak i posljedice istupanja ili isključenja člana iz društva.

Iz teksta priloženog Društvenog ugovora tuženoga nema podrobnijih odredbi o ovom pitanju.

 

U Društvenom ugovoru su jedino propisani razlozi zbog kojih se član društva može isključiti iz društva, time, da odluku o isključenju donosi Nadzorni odbor tuženoga društva.

 

Isključenjem člana društva iz društva prestaje njegovo članstvo u društvu i sva prava koja iz toga proizlaze. Članu društva pripada pravo na naknadu u visini tržne vrijednosti njegovih poslovnih udjela.

 

Društvenim ugovorom tuženog društva nisu utvrđeni ni postupak ni posljedice isključenja člana društva iz društva.

 

U Zakonu o trgovačkim društvima nema drugih odredbi o ovoj stvari osim onih koje su navedene u članku 420. Zakona o trgovačkim društvima.

 

U konkretnom slučaju treba reći, da nema, ni u Zakonu o trgovačkim društvima ni u Društvenom ugovoru tuženoga društva odredbi, koje bi regulirale pitanje ništavosti, odnosno pobojnosti odluka Nadzornog odbora tuženoga društva.

 

Zbog toga je po mišljenju ovog žalbenog suda, sud prvoga stupnja pravilno primijenio materijalno pravo, kada je o tužbenom zahtjevu tužitelja sudio po odredbama Zakona o obveznim odnosima, kao općeg zakona, a to su odredbe o ništavosti pravnih radnji i odluka tuženog trgovačkog društva koje trgovačko društvo donosi u svom poslovanju, pa je stoga bilo moguće na ovaj spor primijeniti odredbe članka 25. i 22. Zakona o obveznim odnosima."

VTS RH, Pž-1099/03 od 3. lipnja 2003.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr