Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 412 st 3

Za valjanost prijenosa poslovnog udjela potreban je ugovor sklopljen u obliku javnobilježničke isprave ili privatne isprave koju potvrdi javni bilježnik.

 

Ugovor o prijenosu poslovnog udjela je strogo formalan ugovor, a ukoliko nije sklopljen u obliku javnobilježničke isprave, tada je ništav.

 

"Prema odredbi čl. 412. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99), za prijenos poslovnog udjela potreban je ugovor sklopljen u obliku javnobilježničke isprave, a takav ugovor potreban je i za preuzimanje obveze da će se prenijeti poslovni udio. Prema tome, ugovor o prijenosu poslovnog udjela je strogo formalan ugovor, a to znači da mora biti sklopljen u obliku javnobilježničke isprave, a ako ne bi bio sklopljen u tom obliku, bio bi ništav. Kao što odredba navodi, takav oblik ugovora o prijenosu poslovnog udjela vrijedi i za predugovor tom ugovoru, tj. takav ugovor kojim se dotadašnji i budući imatelji poslovnog udjela uzajamno obvezuju da će sklopiti ugovor o prijenosu poslovnog udjela. To ujedno znači da se u tom obliku moraju dati očitovanja obiju ugovornih strana, dakle ponuda i prihvat sadržane u jednoj ili više isprava. Javnobilježnička isprava traži se za cijeli sadržaj ugovora, a ne samo za njegove bitne sastojke. Dakle, to se može učiniti u obliku javnobilježničkog akta ili solemnizirane privatne isprave. Kao što smo naveli, spomenuti oblik uvjet je nastanka i valjanosti posla, pa bez kojega ne bi mogao ni nastati. Stoga sklopljeni ugovor u nekom drugom obliku je ništav i na to se svakako može pozivati bez vremenskog ograničenja, a svaka ugovorna strana ima pravo tražiti da joj se vrati ono što je na temelju tog dala."

 

VTS RH, Pž-3459/00 od 3. travnja 2001.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr