Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 385. st. 1. i 2.

Društvo s ograničenom odgovornošću je trgovačko društvo u kojem jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba ulažu temeljne uloge s kojima sudjeluju u unaprijed dogovorenom temeljnom kapitalu.

 

Za svoje obveze društvo s ograničenom odgovornošću odgovara cjelokupnom imovinom, dok članovi društva ne odgovaraju vjerovnicima za obveze društva.

 

"Prema odredbi čl. 385. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93 i 34/99) članovi ne odgovaraju za obveze društva.

 

Bitno obilježje društva s ograničenom odgovornošću jest nepostojanje odgovornosti članova društva za obveze društva. Pojam "ograničene odgovornosti" u nazivu ove vrste društva jest terminus technicus koji se ne smije vezati uz odgovornost društva za njegove obveze prema njegovim vjerovnicima. Ta odgovornost nije "ograničena", već društvo za svoje obveze odgovara cjelokupnom imovinom. Za svoje obveze društvo s ograničenom odgovornošću odgovara cjelokupnom imovinom. Članovi društva ne odgovaraju za obveze društva. Prema tome, imajući u vidu citiranu odredbu Zakona o trgovačkim društvima, pravilno je prvostupanjski sud zaključio da time što je tuženik preuzeo obavezu po bilanci od 30. lipnja 1996. godine, ne znači da je tuženik preuzeo obavezu po bilanci isplatiti tužitelju, jer obaveze po bilanci dužna je isplatiti tužitelju tvrtka P. EXPRESS d.o.o., koja i dalje egzistira."

VTS RH, Pž-2177/00 od 12. rujna 2000.

 

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr