Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03) Članak 362.

Odluku glavne skupštine može pobijati dioničar koji je sudjelovao u radu glavne skupštine i svoje protivljenje odluci izjavio je u zapisnik.

 

Ukoliko odluku glavne skupštine tužbom za pobijanje pobija dioničar koji je sudjelovao u radu glavne skupštine, ali nije svoje protivljenje izjavio u zapisnik, takva tužba se ne odbacuje, već o osnovanosti ili neosnovanosti iste treba odlučiti presudom.

 

"Osnovana je žalba i na dio presude kojim je odbačen tužbeni zahtjev tužiteljice, a kojim je ona tražila utvrđenje ništavim odluka Skupštine tuženoga društva donesenim pod toč. 2. do 13., kao nedopuštenim.

 

Odlučujući o ovom dijelu tužbenog zahtjeva, a radi se o utvrđenju pobojnosti odluka Skupštine tužene, sud prvoga stupnja je zaključio, da tužiteljica nije bila ovlaštena isticati ovaj tužbeni zahtjev, jer da nije izjavila protivljenje na Glavnoj skupštini na kojoj je bila prisutna, i što to protivljenje nije uneseno u zapisnik sa Skupštine koju je vodio javni bilježnik, pa je u ovom dijelu sud po čl. 362. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99 i 52/00) odbacio tužbeni zahtjev tužiteljice.

 

U iznesenoj procesnoj situaciji tužbeni zahtjev se ne odbacuje, već se o tužbenom zahtjevu mora meritorno suditi usvajanjem ili odbijanjem istog, jer ako tužiteljica kao dioničar ne ispunjava uvjete za podnošenje tužbe, a tužbu ipak podnese, tada o tužbenom zahtjevu valja odlučiti meritorno ne odbacivanjem."

VTS RH, Pž-3334/01 od 4. rujna 2001.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr