Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 357.

Udruga malih dioničara nema niti aktivnu niti procesnu legitimaciju na podizanje tužbe protiv društva da se utvrdi ništavost odluke glavne skupštine.

 

Pravo podizanja navedene tužbe isključivo je dano dioničaru, upravi, članu uprave ili nadzornog odbora društva.

 

Udruga malih dioničara je po zakonu isključena od prava podizanja tužbe na utvrđenje ništavosti protiv društva kojom se traži da se utvrdi ništavost odluke glavne skupštine.

 

"Ispravna primjena materijalnog prava, sastoji se u tome, jer odredba članka 357. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99), striktno određuje koje osobe mogu podići vrstu tužbe kakva je u ovoj parnici. Te osobe su: dioničar, uprava ili član uprave ili nadzornog odbora. Čak niti cijeli nadzorni odbor nije ovlašten podići tužbu za utvrđenje ništavosti.

 

Tužitelj, kako je naznačen u ovoj parnici nema ovlast pokrenuti takvu vrstu tužbe, te je tužitelj samo oblik organiziranja dioničara. Da bi tužitelj mogao zastupati dioničare mora imati punomoći, a nikako nema aktivnu legitimaciju. Tužitelj, kako je naznačen u tužbi nema dionice u vlasništvu kao dioničar, a time niti pravo glasa na skupštini, pa nema ni ovlast iz članka 357. ZTD-a. Prema tome, kao tužitelj mogao je biti naznačen samo neki od dioničara ili od subjekata navedenih u članku 357. ZTD-a. Kako to ovdje nije slučaj, osnovano je sud prvog stupnja odbacio tužbu, te primijenio odredbu članka 357. ZTD-a, a time ispravno primijenio materijalno pravo.

 

U svezi žalbenog navoda da je sud tek nakon četvrtog ročišta odbacio tužbu, ovlast suda jest da to može napraviti sve do zaključenja raspravljanja, pa prema tome prvostupanjski sud nije zakasnio s takovom odlukom."

VTS RH, Pž-3678/02 od 11. ožujka 2003.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr