Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03) Članak 357. st. 1.

Tužbu za utvrđenje ništavosti kojom se traži utvrđenje ništavosti odluke glavne skupštine mogu podići protiv društva dioničar, uprava, član uprave ili nadzornog odbora.

 

Zaposleničko vijeće u društvu koje nije preko 25% u državnom vlasništvu nema aktivnu legitimaciju na podnošenje tužbe radi utvrđenja ništavosti odluke glavne skupštine.

 

"U odnosu na žalbu drugotužitelja i trećetužitelja, ovaj sud nalazi da je njihova žalba osnovana, ali ne iz razloga navedenih u žalbi, već iz drugih razloga.

 

Po nalazu ovog žalbenog suda, drugotužitelj i trećetužitelj nemaju niti parnične niti stranačke sposobnosti, za učešće u ovoj parnici na strani tužitelja.

 

Ovo zbog toga, što je u toku postupka utvrđeno, da tuženo društvo nije preko 25% u državnom vlasništvu, i da stoga zaposleničko vijeće (ne radničko vijeće) tuženoga društva nije ovlašteno imenovati predstavnika radnika u Nadzorni odbor društva u skladu sa odredbom čl. 158a. Zakona o radu (NN br. 17/01). Utvrđeno je, da na dan održavanja Skupštine društva, Hrvatski fond za privatizaciju je raspolagao sa 23,49% temeljnog kapitala tuženoga društva.

 

Stoga zaposleničko vijeće tuženoga društva po toj osnovi ne može tužiti niti biti tuženo po čl. 151. Zakona o radu, tj. ne može biti parnična stranka, koja je ovlaštena podnositi tužbe po čl. 357. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99 i 52/00)."

VTS RH, Pž-4514/01 od 16. listopada 2002.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr