Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03) Članak 357. st. 1.

Tužbu za utvrđenje ništavosti kojom se traži utvrđenje ništavosti odluke glavne skupštine mogu podići protiv društva dioničar, uprava, član uprave ili nadzornog odbora.

 

Zaposleničko vijeće u društvu koje nije preko 25% u državnom vlasništvu nema aktivnu legitimaciju na podnošenje tužbe radi utvrđenja ništavosti odluke glavne skupštine.

 

"U odnosu na žalbu drugotužitelja i trećetužitelja, ovaj sud nalazi da je njihova žalba osnovana, ali ne iz razloga navedenih u žalbi, već iz drugih razloga.

 

Po nalazu ovog žalbenog suda, drugotužitelj i trećetužitelj nemaju niti parnične niti stranačke sposobnosti, za učešće u ovoj parnici na strani tužitelja.

 

Ovo zbog toga, što je u toku postupka utvrđeno, da tuženo društvo nije preko 25% u državnom vlasništvu, i da stoga zaposleničko vijeće (ne radničko vijeće) tuženoga društva nije ovlašteno imenovati predstavnika radnika u Nadzorni odbor društva u skladu sa odredbom čl. 158a. Zakona o radu (NN br. 17/01). Utvrđeno je, da na dan održavanja Skupštine društva, Hrvatski fond za privatizaciju je raspolagao sa 23,49% temeljnog kapitala tuženoga društva.

 

Stoga zaposleničko vijeće tuženoga društva po toj osnovi ne može tužiti niti biti tuženo po čl. 151. Zakona o radu, tj. ne može biti parnična stranka, koja je ovlaštena podnositi tužbe po čl. 357. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99 i 52/00)."

VTS RH, Pž-4514/01 od 16. listopada 2002.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr