Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03)

Tužbu protiv društva kojom se traži da se utvrdi ništavost odluke glavne skupštine mogu podići dioničar, uprava ili član uprave ili nadzornog odbora.

 

"Član uprave ili nadzornog odbora koji još nije upisan u sudskom registru ovlašten je podnijeti tužbu na utvrđenje ništavosti protiv društva, jer odluka o imenovanju člana uprave ili nadzornog odbora proizvodi pravne učinke od njezina donošenja, a ne od dana upisa u sudski registar."Presudom označenom u izreci Trgovački sud odbio je tužitelja s tužbenim zahtjevom kojim je tražio da se utvrdi da skupština d.d. S iz M nije bila sazvana sukladno odredbi čl. 279. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (ZTD), te da se poništavaju sve odluke naprijed navedene skupštine. Razlog odbijanja tužbenog zahtjeva u suštini se svodi na to da tužitelj I. B. nije upisan u sudskom registru kao član nadzornog odbora tuženika, pa nema pravnog interesa za podizanje tužbe radi utvrđenja ništavosti odluka skupštine, jer nije ovlaštena osoba za podizanje tužbe iz čl. 357. ZTD-a.Protiv te presude žalbu je izjavio tužitelj pobijajući je u cijelosti. U žalbi uglavnom iznosi svoje pravno shvaćanje o tome da je ovlašten za podizanje tužbe, jer da odluka o izboru člana nadzornog odbora proizvodi pravne učinke od trenutka donošenja, a ne od upisa u sudski registar.

 

Žalba je osnovana.

 

Prema čl. 362. toč. 5. ZTD-a svaki član uprave i nadzornog odbora može pobijati odluke glavne skupštine, ako bi provođenjem odluke učinio radnju koja je kažnjiva, nezakonita ili za koju bi mogao odgovarati za štetu.U pravu je žalitelj kad ukazuje na činjenicu da nije odlučno je li on upisan u sudski registar kao član nadzornog odbora. Za članove uprave to jasno proizlazi iz odredbe čl. 244. st. 2. ZTD-a. Po prirodi stvari to se odnosi na članove nadzornog odbora. Indirektno to slijedi iz odredbe čl. 180. st. 4. ZTD-a, prema kojoj nadzorni odbor imenuje članove prve uprave;dakle donosi odluke prije nego što je društvo uopče upisano u sudski registar. Nadalje, prijavu za upis u sudski registar podnose članovi uprave i predsjednik nadzornog odbora (čl. 62. st. 4. ZTD-a). Glavna skupština može opozvati člana nadzornog odbora i prije isteka mandata na koji je izabran. Očito je da prijavu za upis odluke o opozivu ne podnosi opozvani predsjednik nadzornog odbora (koji je još upisan u sudskom registru), jer u slučaju da se protivi odluci o svom opozivu, upis nikada ne bi bio moguč. Konačno u čl. 262. ZTD-a propisano je samo to da je uprava o svakoj promjeni nadzornog odbora dužna "izvijestiti registarski sud". Ta odredba također upućuje na to da je odluku o imenovanju ili opozivu valjana odnosno da proizvodi pravne učinke samim donošenjem i da slijedom toga upis u sudski registar nije konstitutivnog značaja."

VTS RH, Pž-4031/99 od 13. listopada 1998.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr