Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 352.

Dioničko društvo može smanjiti temeljni kapital povlačenjem dionica.Prilikom prisilnog povlačenja vlastitih dionica dovoljna je odluka glavne skupštine dioničkog društva i nisu potrebne posebne odredbe statuta o prisilnom povlačenju vlastitih dionica.

 

"Prema odredbi čl. 352. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (ZTD), društvo može povući dionice prisilno ili nakon što ih samo stekne. Prisilno povlačenje dionica dopušteno je samo onda ako je bilo naređeno ili dopušteno u prvom Statutu društva ili u njegovoj izmjeni i dopuni do koje je došlo prije preuzimanja ili upisa dionice (čl. 352. st. 1 ZTD-a).Prema odredbi čl. 352. st. 2. ZTD-a, kod povlačenja dionica treba postupiti po odredbama koje važe za redovno smanjenje temeljnog kapitala. U Statutu ili odlukom Glavne skupštine moraju se odrediti pretpostavke za prisilno povlačenje dionica i pojedinosti kako to treba provesti. Za plaćanje naknade dioničarima koja im pripada u slučaju prisilnog povlačenja dionica ili kada se one stječu da bi ih se povuklo, te za oslobađanje dioničara od obveze uplate uloga na odgovarajući se način primjenjuju odredbe čl. 345. st. 2. toga Zakona (čl. 352. str. 2. ZTD-a).

Dakle, iz citiranog članka proizlazi da društvo može dvojako povući dionice: prisilno tj. kada imatelji dionica ne predaju dionice društvu dragovoljno, jer je statutom na utvrđeni način tako predviđeno, i povlačenjem vlastitih dionica iz društva, tj. kad samo društvo stekne vlastite dionice, pa ih onda odluči povući (čl. 352. st. 1. rečenica 1. ZTD-a).Dioničko društvo, dakle, može smanjiti kapital i tako da povuče vlastite dionice, a što je slučaj u konkretnom predmetu. Međutim, u tom slučaju, dovoljna je odluka Glavne skupštine i nisu potrebne odredbe Statuta o povlačenju vlastitih dionica.Dakle, iz iznesenog slijedi da je prvostupanjski sud pogrešno primijenio odredbu čl. 352. Zakona o trgovačkim društvima. Stoga, po ocjeni ovoga suda, nije bilo uvjeta da registarski sud zaključkom pozove predlagatelja da dostavi odluku Skupštine o izmjeni i dopuni Statuta glede povlačenja dionica; obzirom da je dovoljna odluka Glavne skupštine o povlačenju i nisu potrebne odredbe Statuta o povlačenju vlastitih dionica."

VTS RH Pž-1754/99 od 25. svibnja 1998.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr