Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 349.

Temeljni kapital društva može se smanjiti na pojednostavljeni način da bi se pokrili gubici.Prethodno pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala društvo treba potrošiti dio kapitalne dobiti i rezerve za koje one prelaze 5% temeljnog kapitala koji preostane nakon smanjenja kapitala kao i smanjenja rezervi.

 

"Prvostupanjski sud se upustio u ispitivanje jesu li ispunjene pretpostavke iz čl. 349. Zakon o trgovačkim društvima. Imenovani revizor od stranesuda bavio se čini se pitanjem zakonitosti financijskog poslovanja predlagatelja. Revizor tako naglašava da predlagatelj nije postupio na način propisan u čl. 222. ZTD.

 

Temeljni kapital je knjigovodstvena kategorija; glasi na nominalni iznos izražen u valuti Republike Hrvatske (čl. 161. ZTD). Temeljni kapital se dakle ne sastoji od stvari i prava.

U izvješću revizora posebno se naglašava da gubici nisu smanjivani niti brisani iz poslovnih knjiga, kao rezultat smanjenja temeljnog kapitala, i oni su evidentirani u početnom stanju za poslovnu 1998. godinu na pasivnomračunu 930, preneseni gubitak u iznosu od 21,275.239,66 kn. Ovo utvrdenje je nejasno i nelogično; kako su gubici mogli biti smanjivani i brisani iz poslovnih knjiga "kao rezultat smanjenja temeljnog kapitala", kada je predlagatelj donio odluku o smanjenju temeljnog kapitala 30. IX. 1998. godine i kada to smanjenje još nije upisano u sudski registar. Moguće je darevizor ne pravi razliku izmedu imovine društva i temeljnog kapitala.

 

Konačno, revizor nije dao nikakvo mišljenje niti odgovorio na bilo koje pitanje koje bi bilo od značaja za primjenu čl. 349. ZTD.Revizor je zaključno dao mišljenje; "suzdržavamo se od davanja pozitivnog mišljenja pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala na način kako je predvidio predlagatelj".

 

Što to znači ostalo je nejasno, a i nebitno je da li se revizor suzdržava ili se ne suzdržava od davanja pozitivnog mišljenja. Kako je rečeno, revizija i nije propisana kada je u pitanju smanjenje temeljnog kapitala, a što je dužnost revizora može se primjerice vidjeti iz odredbe čl. 183. ZTD; očito je da se revizor ne može "suzdržavati" od davanja mišljenja, kao što su uostalom i vještaci (a u konkretnom slučaju može se i jedino raditi o vještačenju, a ne o reviziji) dužni iznijeti svoj nalaz i mišljenje (čl. 253. ZPP-a).

 

Predlagatelj je donio odluku o smanjenju temeljnog kapitala da bi se pokrili gubici. To je jedna od svrha smanjenja temeljnog kapitala iz čl. 349. st. 3. ZTD; pored toga kapital se može smanjiti radi izravnavanja niže vrijednosti, ili radi prenošenja sredstava u kapitalnu dobit. Stoga je revizor trebao jasno i nedvosmisleno odgovoriti na pitanje, je li predlagatelj imao gubitke i pokrivaju li se gubici odlukom o smanjenju temeljnog kapitala. Jednako tako revizor je trebao odgovoriti na pitanje je li predlagatelj potrošio dio kapitalne dobiti i rezervi za koje one prelaze 5% temeljnog kapitala, koji preostane nakon smanjenja rezervi."

VTS RH, Pž-1681/99 od 1. lipnja 1998.

 

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr