Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 342. stavak 1.

Dioničko društvo može smanjiti temeljni kapital: 1. smanjenjem nominalnog iznosa dionica, 2. spajanjem dionica, 3. povlačenjem dionica. Statutom ili odlukom o smanjenju temeljnog kapitala povlačenjem dionica moraju se odrediti pretpostavke i pojedinosti kako to treba provesti. U protivnom slučaju, statutarna odredba ili odluka društva je ništava.

 

"Prema odredbi članka 14. Statuta predlagatelja od 25. srpnja 1997. godine, temeljni kapital društva Skupština društva može smanjiti svojom odlukom uvijek kada to zahtijevaju interesi društva. Odluku o smanjenju kapitala Skupština društva može donijeti samo pod uvjetima predviđenim člankom 342. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93). Temeljni kapital društva Skupština može smanjiti na slijedeći način: smanjenjem nominalnog iznosa dionica, spajanjem dionica, povlačenjem dionica. Skupština društva svojom će odlukom precizirati smanjenja temeljnog kapitala, poštujući pri tome odredbe Zakona o trgovačkim društvima (čl. 14. Statuta predlagatelja).

 

Prema odredbi čl. 352. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, dalje: ZTD), kod povlačenja dionica treba postupiti po odredbama koje važe za redovno smanjenje temeljnog kapitala. U Statutu ili Odlukom Glavne skupštine moraju se odrediti pretpostavke za prisilno povlačenje dionica i pojedinosti kako to treba provesti. Za plaćanje naknade dioničarima koja im pripada u slučaju prisilnog povlačenja dionica ili kada se one stječu da bi ih se povuklo, te za oslobođenje dioničara od obveze uplate uloga na odgovarajući se način primjenjuju odredbe čl. 345. st. 2. ovog zakona. Dakle, različito od ostalih slučajeva u kojima su svi dioničari stavljeni u isti položaj, kod povlačenja dionica tim postupkom mogu biti pogođeni samo neki dioničari. Povučene dionice gube svoju vrijednost, a time se i osnovna glavnica smanjuje. Imaoci dionica koje su povučene gube članska prava, a vjerovnici također mogu biti pogođeni jer se povučene dionice isplaćuju iz imovine društva koja se time smanjuju.

 

Radi zaštite tih interesa predviđen je poseban postupak i uvjeti povlačenja dionica, a sve u skladu s odredbom čl. 352. st. 2. ZTD-a. Kako kod povlačenja dionica ima, u usporedbi s drugim oblicima smanjenja temeljnog kapitala mnogo posebnosti, a ZTD je povlačenje uredio s tri članka (čl. 352. do čl. 354. ZTD-a), to se Statutom ili kasnijom Odlukom Glavne skupštine moraju utvrditi pretpostavke (uvjeti) pod kojima se mogu dionice prisilno povlačiti kao i sve pojedinosti kako će se to provesti (čl. 352. st. 2. rečenica druga ZTD-a). Dakle, mora se točno odrediti koliko će se dionica povući, u kojim vremenskim razmacima, te na koji način će se to ostvariti. Mora se voditi računa da ne bi došlo do eventualnog povlaštenja ili zapostavljanja pojedinog dioničara.

 

lz iznesenog slijedi da je pravilno prvostupanjski sud utvrdio da Odluka o smanjenju temeljnog kapitala od 25. srpnja 1997. godine nije u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima."

VTS RH, Pž-231/98 od 24. veljače 1998.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr