Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 323. i 324.

Statutom se može ovlastiti upravu da u roku od najviše 5 godina nakon upisa društva u sudski registar poveća temeljni kapital društva izdavanjem novih dionica.

Uprava odlučuje o sadržaju prava iz dionica, ukoliko u ovlasti za povećanje temeljnog kapitala društva o tome nema odredbi i za takvu odluku uprave potrebna je suglasnost nadzornog odbora.

 

"Dakle, kod instituta odobrenog kapitala na povećanje temeljnog kapitala ovlaštena je uprava, uz suglasnost nadzornog odbora, a ta ovlast proizlazi iz statuta. U konkretnom predmetu statutom predlagatelja u članku 8. stavak 4. određeno je da je uprava društva ovlaštena u roku od pet godina od dana stupanja na snagu statuta, povećati temeljni kapital društva izdavanjem novih dionica do iznosa od 4.102.000,00 kn, a nove dionice mogu se izdati za uplatu uloga u novcu, stvarima i pravima, za što je potrebna pismena suglasnost nadzornog odbora društva.

 

Nadalje, iz članka 324. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) proizlazi da se na izdavanje novih dionica temeljem odobrenog kapitala na odgovarajući način primjenjuju odredbe o izdavanju dionica kod povećanja kapitala ulozima iz članka 307. do 312. ZTD-a, a na mjesto odluke o povećanju temeljnog kapitala dolazi ovlast iz statuta za izdavanje dionica, time da se u ovlasti može predvidjeti da uprava odlučuje o isključenju prava prvenstva pri upisu dionica.

 

Citiranim člankom 8. stavak 4. Statuta predviđena je i ova ovlast uprave, na način da je uprava ovlaštena odlukom o povećanju temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica isključiti pravo prvenstva pri upisu novih dionica. Što se tiče djelomičnog isključenja prava prvenstva pri upisu dionica, ono je predviđeno člankom 308. stavak 4. ZTD-a, prema kojemu se pravo prvenstva pri upisu dionica može odlukom o povećanju temeljnog kapitala isključiti u cjelini ili djelomično, pa je dakle bilo moguće isključiti pravo prvenstva pri upisu novih dionica i djelomično.

 

Statutom predlagatelja nisu pobliže određeni uvjeti za izdavanje dionica, niti sadržaj prava iz dionica, pa ni serija ni rod dionica, što ističe žalitelj, no u tom slučaju uprava je bila ovlaštena odlučiti o sadržaju prava iz dionica i o uvjetima za izdavanje dionica, kao i o uvjetima o isključenju prava prvenstva pri upisu dionica, a što proizlazi iz odredbe članka 325. stavak 1. ZTD-a prema kojoj ako u ovlasti za povećanje temeljnog kapitala društva o tome nema odredbi, uprava odlučuje o sadržaju prava iz dionica i o uvjetima za izdavanje dionica. Za odluku uprave traži se suglasnost nadzornog odbora. Isto vrijedi i za odluku uprave o isključenju prava prvenstva pri upisu dionica iz stavka 2. članka 324. ovoga Zakona."

VTS RH, Pž-6873/03 od 10. veljače 2004.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr