Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 323. i 324.

Statutom se može ovlastiti upravu da u roku od najviše 5 godina nakon upisa društva u sudski registar poveća temeljni kapital društva izdavanjem novih dionica.

Uprava odlučuje o sadržaju prava iz dionica, ukoliko u ovlasti za povećanje temeljnog kapitala društva o tome nema odredbi i za takvu odluku uprave potrebna je suglasnost nadzornog odbora.

 

"Dakle, kod instituta odobrenog kapitala na povećanje temeljnog kapitala ovlaštena je uprava, uz suglasnost nadzornog odbora, a ta ovlast proizlazi iz statuta. U konkretnom predmetu statutom predlagatelja u članku 8. stavak 4. određeno je da je uprava društva ovlaštena u roku od pet godina od dana stupanja na snagu statuta, povećati temeljni kapital društva izdavanjem novih dionica do iznosa od 4.102.000,00 kn, a nove dionice mogu se izdati za uplatu uloga u novcu, stvarima i pravima, za što je potrebna pismena suglasnost nadzornog odbora društva.

 

Nadalje, iz članka 324. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) proizlazi da se na izdavanje novih dionica temeljem odobrenog kapitala na odgovarajući način primjenjuju odredbe o izdavanju dionica kod povećanja kapitala ulozima iz članka 307. do 312. ZTD-a, a na mjesto odluke o povećanju temeljnog kapitala dolazi ovlast iz statuta za izdavanje dionica, time da se u ovlasti može predvidjeti da uprava odlučuje o isključenju prava prvenstva pri upisu dionica.

 

Citiranim člankom 8. stavak 4. Statuta predviđena je i ova ovlast uprave, na način da je uprava ovlaštena odlukom o povećanju temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica isključiti pravo prvenstva pri upisu novih dionica. Što se tiče djelomičnog isključenja prava prvenstva pri upisu dionica, ono je predviđeno člankom 308. stavak 4. ZTD-a, prema kojemu se pravo prvenstva pri upisu dionica može odlukom o povećanju temeljnog kapitala isključiti u cjelini ili djelomično, pa je dakle bilo moguće isključiti pravo prvenstva pri upisu novih dionica i djelomično.

 

Statutom predlagatelja nisu pobliže određeni uvjeti za izdavanje dionica, niti sadržaj prava iz dionica, pa ni serija ni rod dionica, što ističe žalitelj, no u tom slučaju uprava je bila ovlaštena odlučiti o sadržaju prava iz dionica i o uvjetima za izdavanje dionica, kao i o uvjetima o isključenju prava prvenstva pri upisu dionica, a što proizlazi iz odredbe članka 325. stavak 1. ZTD-a prema kojoj ako u ovlasti za povećanje temeljnog kapitala društva o tome nema odredbi, uprava odlučuje o sadržaju prava iz dionica i o uvjetima za izdavanje dionica. Za odluku uprave traži se suglasnost nadzornog odbora. Isto vrijedi i za odluku uprave o isključenju prava prvenstva pri upisu dionica iz stavka 2. članka 324. ovoga Zakona."

VTS RH, Pž-6873/03 od 10. veljače 2004.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr