Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 305. i 309.

Povećanje kapitala ulozima u stvarima i pravima moraju pregledati jedan ili više revizora te o tome sačiniti izvješće.

Izvješće revizora o povećanju kapitala mora se podnijeti registarskom sudu radi upisa u sudski registar.

 

"Prema čl. 306 Zakona o trgovačkim društvima (ZTD) odluka o povećanju temeljnog kapitala mora se podnijeti sudu radi upisa u sudski registar, a uz prijavu se mora priložiti izvješće revizora iz članka 305. stavak 3. ZTD. U prijavi se moraju navesti ulozi u dotadašnji temeljni kapital koji još nisu uplaćeni i zašto se ne može postići da se oni uplate.Uz prijavu za upis u sudski registar nije priloženo izvješće revizora u smislu članka 305. stavak 3. u vezi sa člankom 182. stavak 3. i 4. i članka 183. stavak 2. i 3. ZTD-a. Predlagatelj uz prijavu je priložio izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 1996. godinu, a ne izvješće o reviziji povećanja temeljnog kapitala u stvarima. Izvješće revizora o povećanju temeljnog kapitala predlagatelj nije priložio ni uz podnesak od 18. ožujka 1999. godine. Stoga nije bilo moguće izvršiti upis odluke o povećanju temeljnog kapitala, već zbog toga razloga, a bez toga nisu mogući ni ostali zatraženi upisi.

 

Prema članku 309. stavak 2. točka 3. ZTD-a mora se između ostalog uz prijavu priložiti izvješće o reviziji ulaganja, a što predlagatelj nije učinio.Prema članku 47. Zakona o sudskom registru (Narodne novine broj 1/95, 57/96, 1/98 i 131/98, u daljnjem tekstu ZSR) registarski sud će rješenjem odbaciti prijavu, ako predlagatelj ne postupi po nalogu suda u ostavljenom roku za ispravak i dopunu prijave ili ako dostavi ispravke i dopune prijave, ali s takvim nedostacima zbog kojih je prijava i dalje nedopuštena. U konkretnom slučaju predlagatelj je postupio po zaključku suda, ali je dostavio ispravke i dopune prijave sa takvim nedostacima zbog kojih je prijava i dalje nedopuštena. Pravilno je stoga postupio prvostupanjski sud kada je prijavu odbacio."

VTS RH, Pž-2852/99 od 6. srpnja 1999.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr