Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111 /93 i 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 305

Zakonito je ulaganje tražbine koju član ima prema društvu, kao dodatni temeljni ulog, jer je ulaganje tražbine ulaganje prava.

Povećanje kapitala ulozima u pravima mora biti potvrdeno izvješćem ovlaštenog revizora koga imenuje sud.

 

"Iz spisa proizlazi da je sporno pitanje da li je moguće povećati temeljni kapital i to pretvaranjem potraživanja trgovačkog društva G. d.o.o. iz Splita, koje to društvo ima prema predlagatelju (a temeljem isporuka raznih roba), u dionice kod predlagatelja. Da li je moguće dakle, povećati temeljni kapital pretvaranjem potraživanja u ulog.Dionice se uplaćuju novcem, ulaganjem stvari ili prava (čl. 179. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, G. d.o.o. iz Splita iznos od 771.900,00 kn, G. d.o.o. može upisati dionice za taj iznos (čl. 307. ZTD-a). Time nastaje obveza G-a. d.o.o. Split temeljem pisane izjave (upisnice) da uplati društvu iznos od 771.900,00 kn. Dioničko društvo K. d.d. Split postaje time i vjerovnik i dužnik, čime obveza prestaje konfuzijom (čl. 353. st. 1. Zakona o obveznim odnosima, NN broj 53/91, 73/91, 3/94, 7/96 i 1/96).

 

Zbog iznesenog, ovaj sud ocjenjuje žalbu predlagatelja osnovanom. Stoga je valjalo ukinuti rješenje registarskog suda kojim je zahtjev predlagatelja za upis u sudski registar odluke o povećanju temeljnog kapitala odbijen i predmet vratiti na ponovni postupak, a u smislu čl. 61. toč. 3. Zakona o sudskom registru (Narodne novine br. 1/95, 57/96 i 1/98)."

VTS RH Pž-1020/99 od 13. travnja 1999.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr