Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03) Članak 291.

Dioničar može pravo glasa na glavnoj skupštini ostvariti i preko punomoćnika.

 

Punomoć se mora dati u pisanom obliku, treba je predati na čuvanje društvu i punomoć nije vremenski ograničena za razliku od punomoći financijskim institucijama (članak 292. ZTD) koja je ograničena na vrijeme od petnaest mjeseci. /nakon novele Narodne novine broj 118/03 punomoć financijskim institucijama Zakonom nije vremenski ograničena/

 

"U ovom trgovačkom sporu tužitelj je tražio utvrđenje, da su ništave punomoći koje su izdali dioničari tuženoga društva, točno navedenim punomoćnicima, a temeljem kojih su punomoćnici glasovali na skupštini društva od 17. ožujka 2001. godine. Tužitelj je također tražio da se utvrdi da je ništava odluka o izmjeni Statuta tuženoga društva koje je donijela skupština tuženoga društva 17. ožujka 2001. godine, a tiče se izmjene Statuta tuženoga društva.

 

O tome, da li su punomoći navedenih punomoćnika ništave ili ne, sud prvoga stupnja je proveo potrebne dokaze, te ocjenom provedenog dokaznog postupka zaključio, da su punomoći bile uredno izdane u smislu odredbe čl. 291. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00), da su te punomoći vrijedile za zastupanje dioničara na skupštini društva koje će se održavati. Ove punomoći su bile predane tuženome društvu, koje je punomoći zadržao kod sebe na čuvanju.

 

Sud prvog stupnja smatra da se na ove punomoći ne odnosi odredba čl. 292. Zakona o trgovačkim društvima, koja govori o ostvarivanju prava glasa preko financijskih i drugih institucija, a posebno ako se glasuje preko udruženja dioničara, ili preko rukovodnog osoblja ili namještenika financijske institucije, ako su tim institucijama povjerene dionice koje joj ne pripadaju, preko osoba koje se ponude da za dioničare ostvare pravo glasa u glavnoj skupštini.

 

Naime, suština je u tome, što se trajanje punomoći izdanih po čl. 291. Zakona o trgovačkim društvima ne određuje u punomoći, dok je za punomoći izdanih po čl. 292. Zakona o trgovačkim društvima njihovo trajanje određeno na vrijeme od 15 mjeseci, računajući od dana izdavanja punomoći.

 

Nije osnovan žalbeni razlog pogrešne primjene materijalnog prava, jer je sud prvog stupnja osnovano zaključio da su punomoći bile uredne i važeće i da su odluke o izmjeni Statuta tuženoga društva donesene na skupštini društva potrebnom (kvalificiranom) većinom iz čl. 301. Zakona o trgovačkim društvima."

VTS RH, Pž-4635/01 od 16. listopada 2001.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr