Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 287.

Uprava mora na glavnoj skupštini dati svakom dioničaru na njegov zahtjev obavještenje o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu.

 

Ako je dioničaru uskraćena obavijest, on može tražiti da se njegovo pitanje i razlog uskraćivanja odgovora navedu u zapisnik u o radu glavne skupštine.

 

Pored toga činjenicu postavljanja pitanja, uskraćivanje obavijesti i podnošenja zahtjeva da se njegovo pitanje i razlog uskračivanja obavijesti navedu u javnobilježničkom zapisniku (ako u njemu nisu navedeni) dioničar može dokazivati i drugim dokaznim sredstvima, na primjer saslušanjem svjedoka (dioničara odnosno njihovih zastupnika koji su prisustvovali glavnoj skupštini).

 

"Prema odredbi članka 287. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) uprava mora na glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose društva s povezanim društvima.

 

Stavak 2. istog članka propisuje slučajeve u kojima uprava može uskratiti davanje obavijesti, a prema stavku 4. ako je dioničaru uskraćena obavijest, on može tražiti da se njegovo pitanje i razlog zbog kojega mu je bio uskraćen odgovor navedu u zapisniku o radu glavne skupštine."

VTS RH, Pž-7230/03 od 20. siječnja 2004.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr