Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 287.

Uprava mora na glavnoj skupštini dati svakom dioničaru na njegov zahtjev obavještenje o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu.

 

Ako je dioničaru uskraćena obavijest, on može tražiti da se njegovo pitanje i razlog uskraćivanja odgovora navedu u zapisnik u o radu glavne skupštine.

 

Pored toga činjenicu postavljanja pitanja, uskraćivanje obavijesti i podnošenja zahtjeva da se njegovo pitanje i razlog uskračivanja obavijesti navedu u javnobilježničkom zapisniku (ako u njemu nisu navedeni) dioničar može dokazivati i drugim dokaznim sredstvima, na primjer saslušanjem svjedoka (dioničara odnosno njihovih zastupnika koji su prisustvovali glavnoj skupštini).

 

"Prema odredbi članka 287. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) uprava mora na glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose društva s povezanim društvima.

 

Stavak 2. istog članka propisuje slučajeve u kojima uprava može uskratiti davanje obavijesti, a prema stavku 4. ako je dioničaru uskraćena obavijest, on može tražiti da se njegovo pitanje i razlog zbog kojega mu je bio uskraćen odgovor navedu u zapisniku o radu glavne skupštine."

VTS RH, Pž-7230/03 od 20. siječnja 2004.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr