Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 282., 283. i 294.

Protuprijedlog o izboru članova nadzornog odbora dioničar može staviti u roku od tjedan dana nakon što se u glasilu društva objavi sazivanje glavne skupštine (novelom Narodne novine broj 118/03 rok u kojem dioničar može staviti protuprijedlog za izbor člana nadzornog odbora iznosi dva tjedna prije dana održavanja glavne skupštine).

 

Ovaj protuprijedlog trebaju podržati dioničari koji imaju udio od najmanje 1/10 temeljnog kapitala zastupljenoga na glavnoj skupštini.

 

"Dioničar može sukladno, i po postupku iz čl. 282. i čl. 283. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93 i 34/99) predložiti izbor članova Nadzornog odbora. Ovaj prijedlog dioničari mogu podržati ako imaju dionice od najmanje 1/10 zastupanja temeljnog kapitala. Na Glavnoj skupštini o tom prijedlogu se odlučuje prije prijedloga o objavi dnevnog reda. Za ostvarenje prednosti u redoslijedu glasovanja moraju se ispuniti dva uvjeta: dioničar mora valjano staviti prijedlog za izbor članova Nadzornog odbora, i prijedlog moraju podržati dioničari koji imaju kvalificiranu manjinu. Kad se ispune ove pretpostavke, predsjednik Skupštine je u utvrđivanju redoslijeda glasovanja obvezan držati se prava prvenstva dioničara, pa je pravilno zaključio i prvostupanjski sud da u konkretnom slučaju je očito da tako nije postupljeno jer je prijedlog D.-FONDA dan na Skupštini tuženika 18. svibnja 2000. godine izravno i o istom se odmah neposredno glasovalo. Prema tome, D.-FOND kao ovlašteni dioničar tuženika nije konkurirao svojim prijedlogom za izbor članova Nadzornog odbora tuženika na zakonom propisani način, a niti je provedeni postupak na navedenoj Skupštini prilikom glasovanja i izbora u svezi s prijedlogom D.-FONDA proveden u zakonito predviđenom postupku, pa se donesena odluka o izboru za članove Nadzornog odbora trebala poništiti.

 

Slijedom iznesenoga, ovaj sud ocjenjuje da je prvostupanjski sud pravilno primijenio odredbe čl. 282., čl. 283. i čl. 294. Zakona o trgovačkim društvima."

VTS RH, Pž-1343/01 od 26. lipnja 2001.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr