Zakon o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 278. st. 3.Zakon o zadrugama (NN br. 36/95) Članak 2.

Ovlaštenje manjinskih dioničara za sazivanje glavne skupštine bilo putem uprave ili sudskim putem ne odnosi se na zadrugare.

 

Na zadruge se na odgovarajući način ne primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima, već odredbe kojima se uređuju obvezni odnosi o ortakluku.

 

"Davanje ovlaštenja zadrugarima za sazivanje skupštine zadruge ne spada u sudsku nadležnost. Žalitelj se pogrešno poziva na odredbu čl. 278. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99). Zadruga nije trgovačko društvo. Samo se na tvrtku zadruge na odgovarajući način primjenjuju odredbe ZTD-a koje se odnose na tvrtku kako je to propisano u čl. 4. st. 3. Zakona o zadrugama (Narodne novine br. 36/95). Zadruga je po svojoj pravnoj prirodi ortakluk, pa sve i kada bi se na odgovarajući način primjenjivale odredbe ZTD-a, po prirodi stvari bi bilo moguće primijeniti odredbe kojima se uređuju društva osoba, a nikako odredbe kojima se uređuju društva kapitala (dioničko društvo i društvo s ograničenom odgovornošću). Sud u izvanparničnom postupku nadležan je ovlastiti samo dioničare dioničkog društva da sazovu Skupštinu. Čak kada je i u pitanju društvo s ograničenom odgovornošću, sud ne može ovlastiti članove za sazivanje Skupštine. Naime, članovi društva s ograničenom odgovornošću ovlašteni su na način i pod pretpostavkama propisanim u čl. 442. st. 3. i 4. ZTD-a sami sazvati Skupštinu bez intervencije suda.

 

Prema čl. 2. Zakona o zadrugama na zadruge se na odgovarajući način primjenjuju propisi kojima se uređuju obvezni odnosi o ortakluku. Žalitelj stoga svoja prava može ostvarivati sukladno odredbama Zakona o zadrugama, sukladno pravilima zadruge i odredbama čl. 647a. do 647ž. Zakona o obveznim odnosima (NN broj 53/91, 73/91, 3/94, 7/96, 112/99).

 

Ispravno je stoga postupio prvostupanjski sud kada je odbacio prijedlog predlagatelja jer na bilo koji način sud nije nadležan ovlastiti članove zadruge za sazivanje Skupštine, a jednako tako i odrediti predsjednika Skupštine."

VTS RH, Pž-2679/00 od 13. travnja 2000.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr