Zakon o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 278. st. 3.Zakon o zadrugama (NN br. 36/95) Članak 2.

Ovlaštenje manjinskih dioničara za sazivanje glavne skupštine bilo putem uprave ili sudskim putem ne odnosi se na zadrugare.

 

Na zadruge se na odgovarajući način ne primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima, već odredbe kojima se uređuju obvezni odnosi o ortakluku.

 

"Davanje ovlaštenja zadrugarima za sazivanje skupštine zadruge ne spada u sudsku nadležnost. Žalitelj se pogrešno poziva na odredbu čl. 278. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99). Zadruga nije trgovačko društvo. Samo se na tvrtku zadruge na odgovarajući način primjenjuju odredbe ZTD-a koje se odnose na tvrtku kako je to propisano u čl. 4. st. 3. Zakona o zadrugama (Narodne novine br. 36/95). Zadruga je po svojoj pravnoj prirodi ortakluk, pa sve i kada bi se na odgovarajući način primjenjivale odredbe ZTD-a, po prirodi stvari bi bilo moguće primijeniti odredbe kojima se uređuju društva osoba, a nikako odredbe kojima se uređuju društva kapitala (dioničko društvo i društvo s ograničenom odgovornošću). Sud u izvanparničnom postupku nadležan je ovlastiti samo dioničare dioničkog društva da sazovu Skupštinu. Čak kada je i u pitanju društvo s ograničenom odgovornošću, sud ne može ovlastiti članove za sazivanje Skupštine. Naime, članovi društva s ograničenom odgovornošću ovlašteni su na način i pod pretpostavkama propisanim u čl. 442. st. 3. i 4. ZTD-a sami sazvati Skupštinu bez intervencije suda.

 

Prema čl. 2. Zakona o zadrugama na zadruge se na odgovarajući način primjenjuju propisi kojima se uređuju obvezni odnosi o ortakluku. Žalitelj stoga svoja prava može ostvarivati sukladno odredbama Zakona o zadrugama, sukladno pravilima zadruge i odredbama čl. 647a. do 647ž. Zakona o obveznim odnosima (NN broj 53/91, 73/91, 3/94, 7/96, 112/99).

 

Ispravno je stoga postupio prvostupanjski sud kada je odbacio prijedlog predlagatelja jer na bilo koji način sud nije nadležan ovlastiti članove zadruge za sazivanje Skupštine, a jednako tako i odrediti predsjednika Skupštine."

VTS RH, Pž-2679/00 od 13. travnja 2000.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr