Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 278.

Dioničko društvo mora sazvati glavnu skupštinu na zahtjev manjine ako to zatraže dioničari koji zajedno moraju imati udjele u visini dvadesetog dijela temeljnog kapitala.

 

Smatra se da je društvo dužno sazvati glavnu skupštini u primjerenom roku od petnaest dana.

 

Ne udovolji li društvo njihovom zahtjevu manjinski dioničari mogu podnijeti zahtjev sudu u primjerenom roku od trideset dana od dana kada je istekao rok dioničkom društvu ili od dana kada je dioničko društvo obavijestilo dioničare da neće postupiti po njihovu zahtjevu.

 

Napomena: dioničari mogu podnijeti zahtjev sudu i nakon proteka roka od trideset dana od dana kada je istekao rok kojeg su postavili upravi dioničkog društva za sazivanjem glavne skupštine ili od dana kad je dioničko društvo obavijestilo dioničare da neće postupiti po njihovom zahtjevu, ali to mora biti prije objave poziva za glavnu skupštinu u glasilu društva koju je sazvala uprava; u protivnom dioničari nemaju pravni interes za sazivanjem glavne skupštine od strane suda, ali tada mogu sukladno odredbi članka 280. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima zahtijevati da se objavi predmet odlučivanja na glavnoj skupštini.

"U članku 278. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03), nije određen rok u kome je dioničko društvo dužno udovoljiti zahtjevu dioničara iz stavka 1. tog članka za sazivanje glavne skupštine (stavak 1. tog članka) ili objavljivanje predmeta odlučivanja na glavnoj skupštini (st. 2. tog članka), a ovaj drugostupanjski sud smatra da to treba biti u primjerenom roku koji u zahtjevu navedu dioničari iz stavka 1. tog članka, a da se ne može smatrati da je određeni rok primjeren, ako su oni odredili rok kraći od 15 dana. U takvom slučaju valjalo bi uzeti da je dioničko društvo dužno postupiti po zahtjevu u roku od 15 dana.

 

Također u tom članku nije određen rok u kome dioničari iz stavka 1. tog članka mogu podnijeti zahtjev sudu po stavku 3. tog članka, ako dioničko društvo ne udovolji njihovom zahtjevu, ali da primjeran rok u ovom slučaju iznosi 30 dana od dana kada je istekao rok dioničkom društvu ili od dana kada je dioničko društvo pismeno obavijestilo dioničare da neće postupiti po njihovom zahtjevu."

VTS RH, Pž-6224/01 od 9. travnja 2002.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr