Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 278. st. 3.

Uprava društva mora sazvati glavnu skupštinu ako to zatraži kvalificirana manjina dioničara (dioničari udjela u visini 1/20 udjela ili više dijela temeljnog kapitala društva) i navedu svrhu i razlog sazivanja skupštine.

 

Ukoliko to uprava društva ne učini sud je ovlašten ovlastiti iste dioničare da sami sazovu glavnu skupštinu.

 

"Pravilno je prvostupanjski sud ocijenio da je udovoljeno pretpostavkama iz odredbi članka 278 stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) za davanje ovlaštenja dioničarima koji su postavili zahtjev da sami sazovu glavnu skupštinu odnosno da objave predmet odlučivanja na glavnoj skupštini.

 

Neosnovan je žalbeni navod da nema mjesta sazivanju izvanredne skupštine jer da unatoč činjenici što je članovima Nadzornog odbora istekao mandat, članovi i dalje obavljaju svoju dužnost jer nisu opozvani, te da društvo normalno funkcionira, te se može održati redovna skupština. - Istekom mandata članovima Nadzornog odbora prestaju i njihove ovlasti i funkcije kao članova nadzornog odbora. - Članovi Nadzornog odbora kojima je istekao mandat nemaju više ovlasti za obavljanje poslova nadzornog odbora.

 

Kako nije sporno da je predlagatelj dioničar društva u visini 55,74% udjela u temeljnom kapitalu društva, da je svim članovima Nadzornog odbora istekao mandat, da je predlagatelj dostavio Upravi društva Zahtjev za sazivanje skupštine društva 10. prosinca 2002. godine a da tom zahtjevu uprava nije udovoljila, pravilno je ocijenio prvostupanjski sud da su opravdani razlozi za sazivanje izvanredne skupštine te je stoga, u skladu s odredbom članka 278. stavak 3. ZTD-a, ovlastio predlagatelja kao dioničara da sazove izvanrednu skupštinu društva i objavi predmet odlučivanja na toj skupštini."

VTS RH, Pž-8479/03 od 16. prosinca 2003.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr